Skip to content

Binnenkort verkrijgbaar: een brein voor jouw gebouw

Zelfs in de meest moderne utiliteitsgebouwen wordt tien tot dertig procent van de energie verspild door niet optimaal werkende installaties en onverwacht gedrag van gebruikers. Tegelijkertijd is de kwaliteit van het binnenklimaat onvoldoende en zijn de operationele kosten hoog. Slimme meters, gebouwbeheersystemen en Internet of Things lossen de problemen los van elkaar niet op. Aan het Brains for Buildings-project de schone taak om operationele intelligentie aan gebouwen toe te voegen. We praten erover met co-makers Mirjam Harmelink, Manager van het Urban energy Institute TU Delft en Olivia Guerra Santin, Assistent professor TU Eindhoven.

Over Brains for Buildings

Brains for Buildings is een meerjarig project dat gericht is op de ontwikkeling van methoden om data van slimme meters, gebouwbeheersystemen en het Internet of Things te benutten, voor het verminderen van energieverbruik, de verhoging van comfort, om in te spelen op het gedrag van gebruikers en hun energievraag en om te besparen op de onderhoudskosten. Reeds beschikbare modellen en algoritmes zijn veelbelovend, maar nog niet geschikt om gebouwen echt een brein te geven. Voor dit initiatief ontvangt het Brains for Buildings project subsdie vanuit het programma voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Het idee is dat we bouwen aan een learning community smart buildings waarin kennis over ontwikkelen van breinen voor gebouwen breed wordt gedeeld.

De koppen bij elkaar

Mirjam: ‘We richten ons met dit programma expliciet op utiliteitsgebouwen, omdat daar nog veel energie wordt verspild. Maar ook omdat in dit soort gebouwen veel gegenereerde data onbenut blijft. Wanneer je data uit systemen slimmer gebruikt, kun je energie en hiermee geld besparen en wordt onderhoud bovendien beter voorspelbaar. We hebben ook alle aandacht voor de gebruiker. Deze wordt tot nu toe doorgaans nog niet meegenomen. De ene gebruiker werkt graag in een geventileerde ruimte van 17 graden, de ander vindt een woon- of werkomgeving van twintig graden optimaal comfortabel. Het is van belang ook dit soort informatie op te halen en de data vervolgens slim te integreren. Je ziet in de markt veel partijen die bezig zijn met het operationeel maken van dit soort data, maar kosten voor ontwikkeling en implementatie zijn nog hoog. Daarom steken we onder de vlag van Brains for Buildings de koppen bij elkaar en doen we het samen.’

Mirjam Harmelink

Hoe zit het met privacy en eigenaarschap?

‘Er zijn nog veel zaken die getackeld moeten worden,’ vult Olivia aan. ‘Denk aan privacygerelateerde kwesties en vooral ook aan het eigenaarschap van de data. Is de gebouweigenaar ook de bezitter van alle data of is iemand anders dat? Het gebeurt nog vaak dat je als eigenaar data die je zelf genereert, op moet vragen bij de leverancier van de systemen, de vraag is of dat wenselijk is. Er moet dus ook expliciet gekeken worden naar gebruikersovereenkomsten.’

Er is dus al veel informatie beschikbaar, de focus ligt op het aan elkaar knopen van deze data. Bij Brains for Buildings beginnen ze gelukkig niet vanaf nul. Er zijn al initiatieven op gebieden van Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie en daaruit zijn reeds algoritmes ontwikkeld. Het B4B-project richt zich op de verdere opschaling. Daartoe zijn zes living labs -onder meer op de campus van de TU Delft- beschikbaar. ‘Hier wordt gewerkt aan algoritmes voor voorspelend onderhoud en algoritmes die bijvoorbeeld helpen bij het maximaal gebruik maken van lokaal geproduceerde zonne-energie,’ aldus Mirjam. ‘Het doel is dat vanuit deze living labs prototypes ontstaan die door marktpartijen binnen het projectconsortium verder worden getest en ontwikkeld. Alle ervaringen brengen we weer terug naar de groep om samen te leren. Het idee is dat we zo bouwen aan een learning community smart buildings waarin kennis over ontwikkelen van breinen voor gebouwen breed wordt gedeeld.’

Open source

Olivia vindt het belangrijk om te noemen dat alles wat in de living labs wordt ontwikkeld, open source is. ‘Er wordt op dit moment gewerkt aan een cloudomgeving waarin we alle informatie kunnen onderbrengen. Nog even en dan kunnen alle onderzoekers via een website beschikken over de gewenste datasets. Op dit moment staat ons project nog in de kinderschoenen, we zijn pas 1 mei jl. officieel begonnen, maar over niet al te lange tijd is dit gereed. Ons doel is dat we over vier jaar in staat zijn gebouwen efficiënter en slimmer in te richten. Zowel op energie- als op comfortniveau. En zowel voor gebruikers als voor eigenaren en beheerders.’

Het project van Brains for Buildings heeft haar onderzoeksvragen in vijf werkpakketten ondergebracht:

  1. Zelf-diagnosticerende installaties voor energie-effi ciency en slim onderhoud Hier richt het project zich op het ontwikkelen van slimme diagnosesystemen om energieverliezen in gebouwen te verminderen en prestatiegericht onderhoud te realiseren.
  2. Intelligente sturingsstrategieën voor energiefl exibiliteit Hier draait het om de ontwikkeling van slimme besturingsmodellen om de fl exibiliteit van gebouwen te vergroten, met name gericht op de levering en opname van warmte, koude en elektriciteit.
  3. Slimme gebruikersgerichte interfaces en feedback B4B focust op de ontwikkeling van gebruikersinterfaces voor eindgebruikers, beheerders en gebouweigenaren om energiezuinige en gezonde binnenklimaten te waarborgen en de gebruiker aan te zetten tot energiezuinigheid.
  4. Data integratie voor slimme communicatie Dit pakket zorgt voor de dataconnectiviteit tussen applicaties en voor de veiligheid van de gegevens.
  5. B4B Learning communities Door kennis en ervaringen te delen ontwikkelt B4B nieuwe samenwerkingsen bedrijfsmodellen en praktische toepassing in onderwijsprogramma’s.

‘Zoals gezegd beginnen we niet from scratch,’ besluit Mirjam. ‘Dankzij voorlopers beschikken we al over dashboards die een prima basis kunnen zijn voor het verwerken van alle data. Neem een installatiebedrijf als voorbeeld. Zij krijgen steeds vaker de opdracht om de door hen gerealiseerde installaties ook een bepaalde tijd te onderhouden. Voorspelbaar onderhoud is hier om twee redenen een must: het zorgt voor kostenbesparing en daarnaast is het een eis vanuit de markt. Heb je deze kennis straks niet in huis, dan verlies je simpelweg jouw marktpositie. Ik noem ook graag de gebouwbeheerder cq. -eigenaar. Deze wordt regelmatig geconfronteerd met onverwacht hoge energiekosten, gebrek aan anticipatie op benodigd onderhoud, ongezonde binnenklimaten en klachten van gebruikers. Dé reden voor partijen als Building G100 om mee te doen met Brains for Buildings. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar een optimaal werkend brein voor onze huidige én toekomstige gebouwen ontwikkelen.’

Partners B4B

TU Delft, TU Eindhoven, TNO, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Haagse Hogeschool, Avans Hogeschool, Air-teq, Almende, APTA Technologies, Art Energy, BAM Energy Systems, Building G100, ChessWise, Cloud Energy Optimizer, Deerns, DGBC, DWA, DYSECO, FHI, FME/VLA, Heroes, Kropman, Kuijpers, NEN, O-Nexus, Offi ceVitae, Peutz, Philips Real Estate, Renor, Rijksvastgoedbedrijf, Royal HaskoningDHV, Sensing360, Simaxx, Spectral, Strukton, SystemAir, Unica, W/E adviseurs, WOI.

Lees hier meer over Smart buildings.

Deel "Binnenkort verkrijgbaar: een brein voor jouw gebouw" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Smart buildings: Wie is eigenlijk eigenaar van alle data?

Door intelligentie aan gebouwen toe te voegen, wordt het gebruik ervan geoptimaliseerd. Kentekenherkenning zorgt voor een comfortabel begin van de dag, gezichtsherkenning opent deuren en detectie regelt verlichting en verwarming dan wel koeling. Hier hebben niet alleen huurders,...
cyberbeveiliging gebouwen OT afdeling

Cyberbeveiliging voor gebouwen: Start met een OT-afdeling

Ruim 80% van de gebouwen is al verbonden met het internet. We zijn dus duidelijk begonnen aan een nieuw tijdperk van slimme kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, etc.  Bij verbonden gebouwen is de efficiëntie bij gebouwbeheer groter en hebben ‘de...

Het belang van digitalisering in vastgoed beheer is groot

Prominus, voorheen HCI vastgoed management B.V., is inmiddels zestien jaar actief in het beheren van Nederlands vastgoed. Het ruim dertig man grote team kent het klappen van de zweep en ziet het belang van digitalisering. Dé reden om...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.