Energielabel plichtig bij verkoop of verhuur?

Energielabel regels

Op het moment dat er voor een (utiliteits)gebouw een transactie plaatsvindt (verhuur, verkoop of oplevermoment), dient er een energielabel te worden overhandigd. Het energielabel is sinds 2008 verplicht bij gebouwen met de volgende gebruiksfuncties of een combinatie hiervan: Energielabel regels

 • Kantoor;
 • Gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch);
 • Bijeenkomst;
 • Onderwijs;
 • Sport (verwarmd en matig verwarmd);
 • Logies;
 • Cel;
 • Winkel;

Gebouwen met alleen een industriefunctie zijn niet energielabelplichtig. Is in dit gebouw nog een andere functie aanwezig die hier wel onder valt, dan geldt alleen een verplichting voor de label plichtige delen als het gebruiksoppervlakte groter is dan 50 m2. Dit kan bijvoorbeeld een kantoorruimte zijn in een industriehal. Energielabel regels

Uitzonderingen zijn:

 • Monumenten volgens de monumentenwet of provinciale of gemeentelijke verordening;
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2;
 • Een gebouw waar erediensten en/of religieuze activiteiten plaats vinden (kerk/moskee);
 • Een gebouw dat onteigend is en zal worden gesloopt;
 • Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
 • Een gebouw waar geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen (hut/gite).

Er kan alleen een energielabel worden aangevraagd als dit gebouw BAG geregistreerd is. Er is namelijk een VBO-ID nodig. Daarnaast moet een gecertificeerde EPA-adviseur een Energie-Index opstellen.

Onderstaande site, geeft u meer informatie en uitleg:

https://www.rvo.nl/onderwerpen…

Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig, dus de energie labels uit 2008 zullen binnenkort verlopen!

Het is raadzaam om zo snel mogelijk te beginnen met de maatregelen. De energieadviseur geeft u na de werkzaamheden een nieuw label en meldt u af bij de overheid.

 

Lees verder over hoe u de energiekosten per m2 berekent van uw bedrijfspand

 

Energiebesparende verbouwingen, hoe doe je dat?

Energielabel regels

Energielabel

Indien u een bedrijfspand wilt verhuren of verkopen is een energielabel vaak verplicht! Het zakelijke energielabel informeert een koper of huurder over het energieverbruik van bedrijfs-onroerend goed. Daarnaast geeft dit label de mogelijke energiebesparende maatregelen weer. Een energielabel is 10 jaar geldig en worden afgegeven door BRL- gecertificeerde energieadviseurs. Gebouwen waar mogelijk een energielabel geëist wordt zijn scholen, horeca, sporthallen, ziekenhuizen, horecapanden, kantoorpanden, winkelruimten en bedrijfsverzamelgebouwen. Energiebesparende verbouwingen bedrijfspanden

Energiemanagement

Natuurlijk wilt u een zo duurzaam mogelijk bedrijfspand. Maar wat kost het en wat zijn de energiebesparende voordelen? Naast dat de bewustwording van de gebruiker belangrijk is, kan de eigenaar van het bedrijfspand veel duurzame maatregelen nemen. De drie grootste energieverbruikers zijn verwarming, ventilatie en verlichting. Het is logisch dat wanneer u de gloeilampen vervangt door spaarlampen en tochtstrips aanbrengt op de deuren u een besparing zult doen. Maar zowel uw bedrijfspand als de aanwezige apparatuur en installaties hebben de grootste invloed op uw energieverbruik. Het is dan ook raadzaam om voor de energiebesparende mogelijkheden binnen deze systemen advies in te winnen bij gespecialiseerde bedrijven.

EIA (Energie investeringsaftrek)

Bij nieuwbouw of renovatie van een bedrijfspand is vaak subsidie mogelijk. Naast lokale subsidies zijn er ook landelijke subsidieregelingen en de fiscale maatregelen. Deze zijn beschreven op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Zie bijvoorbeeld een overzicht van de nieuwste bepalingen bij duurzame verbouwingen. Energiebesparende verbouwingen bedrijfspanden

Wil je meer weten over energie besparende verbouwingen? Lees hier meer!

Lees hier zo hoe duurzame energiesystemen kansen bieden voor Nederlandse vastgoed professionals.

Energielabel C vóór 2023 in het kantoor. Hoe behaalt u dat?

Energielabel C kantoren

1 Januari 2023 stelt de overheid als eis dat uw kantoor minimaal energielabel C bezit. Dit artikel gaat over wat energielabel C betekent en wat u moet doen om dit te behalen. Bij veel gebouwen zijn besparingen tot 30% op het energieverbruik goed mogelijk! We geven praktische tips en een overzicht van werkzaamheden in de verschillende stappen. energielabel C kantoorpand

Stap 1: Wat houdt energielabel C in?

Alle kantoren in Nederland met een grootte van minimaal 100 m2 zijn verplicht een energielabel C te behalen vóór 1 januari 2023. Dit komt neer op een Energie Index (EI) van maximaal 1,3. Wat betekent dat? De EI geeft aan hoe zuinig een kantoor is. Des te lager het getal, des te zuiniger het kantoorpand. Elk onderdeel van het kantoorgebouw wordt beoordeeld en krijgt een score. Logische belangrijke onderdelen zijn natuurlijk de buitenschil, installaties, ramen en het energieverbruik.

energielabel c voor kantoren

De klassen van het energielabel voor utiliteit lopen van ‘G’ tot ‘A++’, vergelijkbaar met het energielabel voor woningen. Niet elk kantoorgebouw hoeft in 2023 te voldoen aan deze eis. Dit zijn de uitzonderingen:

 • Monumenten hebben geen verplichting tot energielabel;
 • Als het pand binnen 2 jaar gesloopt gaat worden;
 • Minder dan 50% van de oppervlakte wordt gebruikt als kantoor.

 

Stap 2: Wat is het huidige energielabel van het kantoorpand?

Wellicht voldoet uw pand al aan de eisen van de overheid! Laat uw kantoorgebouw keuren door een EPA-U adviseur. Dit is een erkend energieadviseur die uw kantoor beoordeelt op alle onderdelen.

Er wordt gekeken naar installaties en de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Aan de hand van een energieprestatieadvies (EPA) komt deze adviseur tot een energielabel. Afhankelijk van de grootte van uw kantoor liggen de kosten voor een advies tussen de € 400,- en € 800,-. Bij kantoorpanden boven de 2000 m2 liggen deze kosten hoger.

Laat de adviseur een verbeterplan opstellen. Let goed op de verschillende mogelijkheden in het plan. Door de opties uit te laten werken, krijgt u een goed overzicht van de meest interessante maatregelen. Kijk voornamelijk naar maatregelen die zorgen voor een blijvend resultaat.

Stap 3: Investeren in energiebesparende maatregelen

Als u de aanbevolen maatregelen van de adviseur laat uitvoeren, kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Wij raden dan ook aan om te kijken naar de mogelijkheden voor subsidies. Een bekende subsidie is bijvoorbeeld de SDE+ regeling.

Wij raden aan om niet alleen naar de minimale aanpassingen te kijken, maar ook naar de aanpassingen die toekomstgericht zijn. Houdt bijvoorbeeld genoeg ruimte over voor een warmtepomp of een waterstofketel.

Populaire energiebesparende maatregelen

 • Isolatie van het dak;
 • Vervangen van glas;
 • Vervangen van installaties;
 • Aanpassen verlichting;
 • Toevoegen van zonnepanelen;
 • Isolatie van buitenschil.

Iedere maatregel zal een effect hebben op de energieprestatie en daarmee samenhangende kosten voor energie. Bekijk samen met uw adviseur ook de mogelijkheden om uw gebouw slimmer in te richten. Dit kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren. De terugverdientijden van deze investeringen variëren vaak van 3 tot 7 jaar. energielabel C kantoorpand

 

Stap 4: Laat een nieuwe energielabel opstellen

Als u de benodigde aanpassingen heeft gedaan, kunt u een nieuw label vast laten stellen.

Begin 2020 had de helft van alle kantoorgebouwen nog geen energielabel C of hoger. Volgens veel kenners gaan veel kantoren deze eis ook niet halen vóór 2023. Zeker gezien de druk op de bouw. Start dus op tijd met uw maatregelen.

Energieprijzen markt zijn aanzienlijk gedaald in maart.

Energieprijzen markt

Bron Main energie: De kosten voor de productie van elektriciteit zijn in de afgelopen maand zeer fors gedaald doordat de prijzen in de grondstoffenmarkten zeer hard daalden. Ook zakte de prijs voor emissierechten zeer hard in. In het begin van de maand leek de markt voor CO2-emissierechten zich nog relatief weinig aan te trekken van de Coronacrisis. Echter vond er halverwege de maand een extreme prijsval plaats, die te verklaren is door de productiestop in bijvoorbeeld de autoindustrie. Grote energieverbruikers hebben veel minder emissierechten nodig doordat de uitstoot terugloopt waardoor het aanbod van emissierechten toeneemt en de prijs daalt. De harde daling van de CO2-prijs werkte sterk door op de elektriciteitsprijs. Andere prijzen in de grondstoffenmarkten zoals de gas- en steenkoolprijs liepen eveneens terug waardoor het neerwaarts potentieel op de elektriciteitsprijs werd vergroot met een zeer harde prijsval als gevolg. Energieprijzen markt

De gasprijs ook sterk gedaald

De gasprijs heeft de afgelopen maand een zeer forse daling laten zien. Dit is te verklaren door de sterk gedaalde vraag naar aardgas als gevolg van de coronacrisis en een extreem gedaalde olieprijs. De prijs voor een vat Brent olie daalde naar een historisch dieptepunt nadat er een conflict was ontstaan tussen de grote olieproducenten Saoedi-Arabië en Rusland. Hier kwam bij dat de aanvoer van gas in de afgelopen maand erg goed bleef. De prijs voor LNG was in Azië laag, waardoor de LNG-schepen koers bleven zetten richting Europa. Hiernaast werd gepland onderhoud aan de gaspijpleidingen uit veiligheidsvoorzorgen uitgesteld waardoor ook de gasaanvoer vanuit Rusland en Noorwegen op normaal niveau bleef. Deze factoren samen hebben geleid tot een flinke daling van de gasprijs in de maand maart.

De ontwikkeling van de olieprijs is de komende tijd sterk afhankelijk van twee factoren: een eventueel akkoord tussen Saoedi-Arabië en Rusland om alsnog productiebeperkingen in te stellen en het verdere verloop van het Coronavirus. Zolang het Coronavirus verder doorwoekert, zal de vraag naar olie laag blijven en de angst voor een recessie toenemen. Dit zal zorgen voor flinke neerwaartse druk op de olieprijs. Wanneer Saoedi-Arabië en Rusland besluiten om de olieproductie in te perken zou er een belangrijke eerste stap genomen kunnen worden om de neerwaartse druk op de oliemarkt wat te verminderen. Er zijn echter al grote twijfels ontstaan of de olieprijs hierdoor sterk zal herstellen in de richting van het niveau voor de Coronacrisis. Doordat de vraag naar olie al zeer fors is gedaald, is het de verwachting dat de olieprijs maar gedeeltelijk zou kunnen herstellen. Energieprijzen markt

 

Lees hier het gehele rapport van Main energie