Privacy policy

Privacy policy OG Wijzer

Persoonsgegevens algemeen OG Wijzer doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
OG Wijzer zal daarom persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar de gegevens voor zijn verstrekt. Afhankelijk van het doel kan er gevraagd worden naar: naam, adres, email adres, telefoonnummer en andere aanvullende info die van belang is om een goede offerte te maken.
OG Wijzer houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. OG Wijzer zal om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens. OG Wijzer bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het doen van een offerte zal OG Wijzer de gegevens niet meer gebruiken.
OG Wijzer zorgt dat verstrekte gegevens in een beveiligde online omgeving worden opgeslagen d.m.v. wachtwoorden, een virusscanner en beveiligde internetverbinding. OG Wijzer wijst u op uw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking hiervan of de toestemming intrekken. Ook heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Voor dit laatste kunnen wij uiteraard om legitimatie vragen. U kunt dit eenvoudig aanvragen via onderstaand emailadres. OG Wijzer neemt uw klacht over persoonsgegevensverwerking serieus. Komt u er toch niet uit met ons, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies website OG Wijzer verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. OG Wijzer houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt door bijvoorbeeld een offerte aan te vragen

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

De bezoeker van de website beslist vooraf of hij akkoord is met het gebruik van deze cookies. Deze toestemming kan achteraf eenvoudig ingetrokken worden d.m.v. een opt-out knop op de pagina.

Gegevens van klanten

De Privacy policy voor klanten is een aanvulling op het algemene deel en dat voor cookies website en geldt voor iedereen die een opdracht plaatst bij OG Wijzer.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
OG Wijzer kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de opdracht.
1b Het sturen van één of meerdere mails of telefonisch contact die betrekking hebben op de opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, het in contact brengen met geïnteresseerden.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan OG Wijzer denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle uitvoering van de opdracht van de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan OG Wijzer zijn verstrekt, zullen niet aan derden worden doorgegeven. Met uitzondering van de samenwerkende bedrijven die met logo staan vermeld na uitkomst rekentool. Deze gegevens worden alleen verstrekt na goedkeuring van de klant.
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Gegevens van personen die voortkomen uit een contactaanvraag of zoekopdracht

De Privacy policy voor deze personen is een aanvulling op het algemene deel, cookies website en gegevens van klanten en geldt voor iedereen die een contactaanvraag doet na berekening van vastgoedkosten of zelf een zoekopdracht plaatst bij OG Wijzer B.V.

1. Gegevens die door deze persoon verstrekt worden
OG Wijzer kan de gegevens die door deze persoon verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van deze contactaanvraag en deze contactgegevens doorgeven aan de betreffende klant. De persoon die de contactaanvraag doet, krijgt van ons een mail met onze privacy policy.
1b Het contact per telefoon of email dat betrekking heeft op de contactaanvraag, zoals, maar niet beperkt tot, het navragen van het resultaat van het contact.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door deze persoon aan OG Wijzer zijn verstrekt, zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Wijzigingen Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Vragen Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.