Disclaimer

OG Wijzer besteedt veel zorg aan de website, ondanks dat kan OG Wijzer niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Bij een eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid kan OG Wijzer dan ook niet aansprakelijkheid worden gesteld. OG Wijzer verstrekt op haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. OG Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het functioneren van deze website. Hoewel OG Wijzer er alles aan doet om misbruik van deze website te voorkomen, aanvaard zij geen aansprakelijk voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. OG Wijzer is uiterst selectief betreffende de sites waarnaar zij verwijst. OG Wijzer kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, en voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. OG Wijzer geeft geen toestemming de inhoud van de website te kopiëren, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.