3,3 miljoen m² kantoorruimte staat ongemerkt leeg

5G kantoorgebruik

Van alle kantoorruimte die bedrijven in Nederland huren, staat 6% ongemerkt leeg. Het gaat om 3,3 miljoen vierkante meter aan onbenutte oppervlakte. Deze verborgen leegstand komt niet terug in de officiële leegstandscijfers, terwijl deze ruimte gebruikt zou kunnen worden voor andere functies zoals wonen.

Als bedrijven massaal afscheid nemen van deze overtollige vierkante meters en vastgoedeigenaren deze ruimte in de verhuur zetten, neemt de leegstand toe tot 7,6 miljoen vierkante meter. Dat is ruim 13% van de hele voorraad kantoren in het land.

“Zo ver zal het niet komen, want verborgen leegstand leidt niet direct tot officiële leegstand. Wel geeft het een toekomstverwachting,” zegt Harold Coenders, huisvestingsexpert bij Colliers. “Niet alle huurcontracten lopen nu af en niet elk bedrijf vindt zomaar een ander kantoor dat voldoet aan de wensen. Bovendien neemt het aantal kantoorbanen in Nederland toe. Bedrijven zijn massaal op zoek naar personeel en die nieuwe collega’s hebben ook een werkplek nodig.”

Minder mensen op piekdagen

Het thuiswerkadvies is vervallen. Er ontstaat naar verwachting een hybride werkweek van drie dagen kantoor en twee dagen thuis. Veel werkgevers gaan daarom inzetten op een meer gelijkmatige kantoorbezetting over de werkweek, blijkt uit gesprekken van Colliers met 50 organisaties die in totaal 30.000 fulltime werkenden in dienst hebben. Bijvoorbeeld door te werken met een reserveringsapp of met een teamrooster. Organisaties hebben minder ruimte nodig als er minder mensen op de piekdagen aanwezig zijn. Dinsdag en donderdag zijn traditioneel het drukst met de langste files en de volste treinen.

Slimmer is duurzamer

Het hybride werken biedt bedrijven de kans om hun kantoorruimte efficiënter te gebruiken. Zij kunnen zo een forse bijdrage leveren aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Er passen meer organisaties in één gebouw en het gedeeltelijk lege kantoor hoeft niet langer meer te worden verwarmd of gekoeld. Uiteindelijk zijn er minder nieuwe kantoren nodig en hoeft er niet (in het groen) te worden gebouwd.

Slimmer gebruik van gebouwen is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de maatschappij. Zo kan overtollige kantoorruimte worden getransformeerd. Door te zorgen voor meer functies in één gebouw, kunnen meer doelgroepen hiervan profiteren. Denk aan wonen, winkels en horeca.

Tijd voor actie

“Verborgen leegstand is absoluut geen nieuw fenomeen. Uit ons onderzoek vóór de corona-uitbraak, bleek dat er toen al 2,5 miljoen vierkante meter onbenut leeg stond,” vertelt Coenders. “Door het hybride werken wordt dit alleen maar meer. Dat is geen bedreiging maar een kans voor de vastgoedmarkt. Miljoenen vierkante meters zijn geschikt voor andere functies. Tijd dus voor kantooreigenaren om te onderzoeken hoe ze kwaliteit kunnen toevoegen aan de kantoren of wat een alternatieve invulling kan zijn voor hun gebouwen.”

Bron: Colliers

Leegstandsbeheer. Hoe doe je dat en is het interessant voor jou?

Ongeacht hoe groot of klein uw vastgoed portefeuille is, u kunt te maken krijgen met leegstand. Er wordt komende tijd veel leegstand verwacht. De mogelijkheid bestaat immers dat er tijdelijk geen bestemming of huurder is. Ook dan heeft een pand aandacht nodig en dient het klaar te staan voor zijn volgende bestemming of huurder. Ook interessant… De kosten en opbrengsten bij leegstaand vastgoed.eegstandsbeheer

Of het nu een huis, kantoor of bedrijfsruimte betreft, als eigenaar kun je het als een acuut probleem zien. Er zijn inmiddels legio mogelijkheden om die passendheid te vinden voor het pand dat leeg staat: een bepaalde periode middels leegstandsbeheer of tijdelijke verhuur kan van toepassing zijn. Uiteindelijk is voor ieder pand een goede oplossing te vinden.

Zelfs voor een winkelgebied waar veel leegstand is, kunnen we passende oplossingen vinden. Ook voor een herontwikkelingslocatie waar nog panden op staan is er een prima alternatief te vinden voor de periode dat er nog geen definitieve plannen of vergunningen zijn. Zolang het maar een representatieve uitstraling houdt en er stabiliteit in de wijk is wat betreft herontwikkeling.

Het belangrijkste is om een goed aanspreekpunt te hebben voor zaken die betrekking hebben op uw pand en een reductie van de kosten zolang het pand geen (volledige) inkomsten genereert.

Prevenda staat u graag bij als het gaat om passende oplossingen voor tijdelijke leegstand in uw vastgoed portefeuille.

Bereken met onze online tool of leegstandsbeheer interessant is voor uw bedrijfspand

Spacesizing Whitepaper

Anderhalvemeterkantoor

Lege werkvloeren, daar moet je iets mee. Alléén besparen op werkplekken is zeker een oplossing, maar ook riskant. Lees daarom eerst waar je rekening moet houden bij een hybride werkplekstrategie. Voor veel organisaties geldt dat thuiswerken een permanent onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Alléén besparen op werkplekken is zeker een oplossing, maar ook riskant. Lees daarom eerst waar je rekening moet houden bij een hybride werkplekstrategie in de nieuwe whitepaper van CBRE.

Zoeken naar de ideale mix

Werkruimte afstoten heeft alleen zin als wat je weghaalt (ruimte) niet ten koste gaat van wat je organisatie overeind houdt (cohesie). Ook mét een vaccin lijkt thuiswerken de blijvende standaard. Hierdoor focussen veel organisaties primair op waar mensen moeten of kunnen werken.

Toch is het verstandig om eerst te kijken naar wat voor werk zij doen. Om vervolgens pas te bepalen waarom ze dat op welke plek het beste kunnen uitvoeren. Door je werkplekdilemma’s in deze volgorde te benaderen, kom je tot een afgewogen oordeel en neem je duurzame beslissingen die naadloos aansluiten op je hybride werkplekstrategie.

In deze balanceeract is een misstap snel gemaakt. CBRE noemt dit Spacesizing en hebben hier een whitepaper over geschreven. Deze kun je downloaden op de website van CBRE

Bedrijven willen door corona geen kantoor meer

Whitepaper duurzaam binnenklimaat

Een neergaande economie heeft in de regel grote gevolgen voor de kantorenmarkt. Wanneer veel bedrijven in een korte periode failliet gaan of inkrimpen, betekent dat minder vraag naar kantoorruimte en dus oplopende leegstand. De vraag van bedrijven naar flexibele huurcontracten gaat toenemen. Bedrijven kunnen niet meer jaren vooruitkijken en willen meebewegen met de economie, zelfs als daar een hogere huurprijs tegenover staat.  Dat is een van de conclusies van het rapport ‘De toekomst van flexkantoren’ dat Colliers begin juli heeft uitgebracht.

Flexkantoren met kortere huurperioden worden steeds populairder. Inmiddels is Nederland koploper in Europa met het aanbod van dit soort kantoorruimte. Amsterdam en Eindhoven zijn zelfs uitgegroeid tot de flexhoofdsteden van het continent. De verwachting is dat het aandeel flexkantoren de komende tien jaar groeit tot meer dan 10%, blijkt uit het nieuwste kantorenmarktrapport van vastgoedadviseur Colliers International.

“Tien jaar geleden zaten snelwegrestaurants, hotellobby’s en koffiecorners vol met werkende mensen met een kop koffie en een laptop”, vertelt Robert Kok, hoofd kantorenverhuur bij Colliers. ‘’Nu gebeurt dat vooral in flexkantoren. Het zijn niet alleen de zzp’ers en zakenreizigers, maar steeds vaker de grotere bedrijven die er werkruimte huren.’’

Nederland grootste flexmarkt Europa

De echte doorbraak van het flexkantoor kwam na de kredietcrisis van 2007 tot 2011, toen bedrijven zich niet meer voor meerdere jaren wilden binden aan een vaste huur. Aanbieders van flexconcepten sprongen in dit gat door meer bewegingsruimte in de huurcontracten te bieden, bijvoorbeeld kortere looptijden en meer mogelijkheden om tussentijds te groeien of te krimpen. Hoewel nu slechts 2,5% van alle Nederlandse kantoren een flexkantoor is, heeft Nederland daarmee wel de grootste Europese flexmarkt.

Amsterdam staat met 6% zelfs op de eerste plek van de 43 door Colliers onderzochte Europese steden. Eindhoven volgt op de voet met 5,9%. Hier zitten veel startups en scale-ups in de techbranche. Vooral het gebied Strijp-S heeft veel flexkantoren. Utrecht maakt van de vijf grootste steden in Nederland de snelste opmars. De afgelopen twee jaar waren flexaanbieders daar verantwoordelijk voor 13% van de nieuw gevulde kantooroppervlakte.

Kaf wordt van het koren gescheiden

Flexaanbieders die de laatste jaren de markt hebben betreden, te snel nieuwe locaties hebben geopend of zeer sterk gefinancierd zijn met extern vermogen, worden hard geraakt door de coronacrisis. Voor sommigen kan dat een faillissement betekenen. Die gaten worden snel opgevuld door één of meerdere sterkere partijen.

De populariteit van flexkantoren neemt door de coronacrisis alleen maar toe. ‘’Bedrijven willen kunnen meebewegen met de economie’’, legt Robert Kok uit. ‘’Dat past ook binnen de bredere maatschappelijke trend waarin we van bezit naar gebruik gaan. Liever een maandelijks opzegbaar abonnement dan één grote investering.’’

 

Veranderende behoeften van werkend Nederland

Ook grote bedrijven willen meer flexibiliteit. Niet alleen door de financiële onzekerheid, maar ook door de definitieve doorbraak van het thuiswerken. Zo kiezen ze bijvoorbeeld voor een kleiner kantoor en huren bij piekdrukte extra werkruimte. Dit betekent dat het aandeel flexkantoren de komende tien jaar naar de dubbele cijfers gaat.

 

 

 

Kosten en opbrengsten bij leegstaand vastgoed

Heeft u een leegstaand winkel- of kantoorpand? Dan brengt dat vaak extra kosten met zich mee. Maar leegstand biedt ook mogelijkheden. In dit artikel delen we vier tips om de kosten te beperken en de opbrengsten te vergroten. Kosten leegstaand vastgoed

1. Lees de voorwaarden van de verzekeraar

Bij leegstand is er meer kans op achterstallig onderhoud, vandalisme, brand, diefstal en oneigenlijk gebruik. Dat weet de verzekeraar ook. Zo is er bijvoorbeeld vaak sprake van een verhoogd eigen risico en kan het zijn dat u alleen bent verzekerd als u preventiemaatregelen heeft genomen. Daarom is het een goed idee om u te verdiepen in de polisvoorwaarden van de verzekeringen die u heeft afgesloten. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan bij schade.

kosten-leegstand-vastgoed.jpg#asset:72

2. Verklein de kans op schade

Met preventieve maatregelen verkleint u de kans op schade. Een aantal voorbeelden hiervan:

  • Verklein de kans op brandschade met een brandmeldinstallatie;
  • Verklein de kans op inbraak met een inbraak meldsysteem;
  • Onderzoek of het slim is om het gas, water en elektra af te sluiten. Als u de nutsvoorzieningen afsluit, verkleint u de kans op brand en waterschade. Maar het kan zijn dat daardoor sommige alarminstallaties niet goed meer werken;
  • Controleer het pand regelmatig, minimaal één keer per maand;
  • Blijf het pand onderhouden.

3. Genereer extra inkomsten door bruikleen of tijdelijke verhuur

Als u verwacht dat het pand voor korte tijd leegstaat, kunt u (een deel van) het pand in bruikleen geven. De tijdelijke bewoners of ondernemers zorgen voor het dagelijkse toezicht en de sociale controle.

Kosten leegstaand vastgoed

Verwacht u dat het pand langer leegstaat? Dan kan tijdelijke verhuur aantrekkelijk zijn. Hiervoor gelden andere regels dan voor reguliere verhuur. Voor tijdelijke verhuur vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Ook moet u de tijdelijke verhuur afstemmen met de hypotheekverstrekker en verzekeraar. Bij tijdelijke verhuur geldt een opzegtermijn van drie maanden.

4. Bereken of leegstandsbeheer interessant voor u is

Leegstand kan u flink bezighouden. Goed leegstandsbeheer ontzorgt. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • het werven en selecteren van tijdelijke bewoners of ondernemers;
  • het opstellen van overeenkomsten;
  • controle op het juiste gebruik;
  • ondersteuning bij het vinden van een langetermijnoplossing, zoals herbestemming, herontwikkeling of verkoop.

Bereken met onze tool of leegstandsbeheer interessant is voor uw pand.

VPS

logo VPS Leegstandbeheer

VPS Nederland levert maatwerk op het gebied van leegstandbeheer, vastgoedbeveiliging en bouwterreinbeveiliging. Wij beveiligen, beheren en onderhouden elk type vastgoed. Daarbij zijn wij innovatief, deskundig en specifiek gericht op de wensen van onze klanten.

We bieden een compleet dienstverleningspakket aan: van tijdelijke ingebruikname van vastgoed door representatieve bewoners of (startende) bedrijven (anti-kraak), tot aan maatwerk beveiligingsoplossingen. U kunt dan denken aan tijdelijke alarmsystemen voor vastgoedbeveiliging, objectbeveiliging en bouwterreinbeveiliging. Tevens leveren we onderhoudsdiensten gerelateerd aan leegstand, zoals het gebruiksklaar maken van vastgoed, het verwijderen van graffiti, ongedierte- of schimmelbestrijding of reparatiewerkzaamheden als gevolg van vandalisme, weersomstandigheden of waterschade.

We leveren effectieve oplossingen om de leegstandkosten en –risico’s te minimaliseren, te voldoen aan verzekeringsvoorwaarden, de negatieve impact op de leefomgeving te beperken en de waarde van uw onroerend goed te behouden.

VPS Nederland maakt onderdeel uit van de VPS Group: Europees marktleider op het gebied van beheer, onderhoud en beveiliging van leegstaand onroerend goed. VPS Group heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, beheert meer dan 50.000 objecten en heeft ruim 900 medewerkers in dienst.

Mosaic World

Reshaping Urban Living Together

Bij Mosaic World is het ons doel om het leven in de stad te vernieuwen. Om dat te doen hebben we een aantal divisies die samenwerken om het tempo waarin gemeenschapsopbouwende verbindingen tot stand komen te versnellen. Wij fungeren als een katalysator voor de gemeenschap, door een grote verscheidenheid aan mensen in contact te brengen met de meest uiteenlopende beschikbare, betaalbare woonruimtes, van kale betonnen studio’s tot volledig gemeubileerde appartementen. Daarnaast bieden wij diensten aan die gemeenschappen helpen te beschermen en te koesteren, door ze veilig en sociaal te houden terwijl ze groeien.

Een stad kan namelijk worden onderverdeeld in wijken, buurten en straten. Maar dat is niet waar steden van gemaakt zijn. Steden bestaan uit gemeenschappen, en die gemeenschappen bestaan weer uit verbindingen, menselijke verbindingen, tussen mensen en de ruimten, zowel privé als openbaar, waar zij wonen en werken. Beleidsmakers zijn er lang van uitgegaan dat de enige manier om deze verbindingen tot stand te brengen het aanmoedigen van levenslang eigenwoningbezit was.

Maar steden gedijen op dynamiek en verandering, op mensen die komen en gaan. Dat is hun blijvende aantrekkingskracht: een caleidoscopische reeks van spannende, nieuwe verbindingen die ze bieden.

“Ons doel bij Mosaic World is om samen het stedelijk leven opnieuw vorm te geven”

Om dat te bereiken, hebben we een aantal divisies die samenwerken om het tempo waarin gemeenschapsopbouwende verbindingen tot stand komen te versnellen. Wij fungeren als een katalysator voor de gemeenschap, door een grote verscheidenheid aan mensen in contact te brengen met de meest uiteenlopende beschikbare, betaalbare woonruimten, van kale studio’s tot gemeubileerde flats. Ook bieden wij diensten aan die gemeenschappen helpen te beschermen en te koesteren, door ze veilig en sociaal te houden terwijl ze groeien.

Een mozaik van merken

Waar het tekort aan stedelijke ruimtes en het realiseren van geschikte woningen een groot probleem wordt, biedt https://b-righturbanliving.com/, oplossingen op een duurzame manier. Wij werken aan een toekomst waarin betaalbare, comfortabele woningen beschikbaar zijn voor iedereen die in een stedelijke omgeving wil wonen. Maar ook aan een wereld waarin het meer dan logisch is dat mensen de voorzieningen die zij in hun dagelijks leven nodig hebben, vinden op de plek waar zij wonen.

Via https://plazaresidentservices.com/nl-nl, bieden wij studenten, starters en andere ‘nieuwe stedelingen’ kwalitatief hoogwaardige woonruimtes en programma’s, diensten en beheer die sociale betrokkenheid en verbinding bevorderen.

Maar veranderende steden staan ook vol met leegstaande panden; panden die maar al te vaak leiden tot verval, maar die ook een motor kunnen zijn voor stedelijke innovatie als ze worden bewoond door de juiste mensen: creatief, flexibel, betrokken en verantwoordelijk. Via https://monoma.eu/nl-nl vinden we de juiste mensen, koppelen we ze aan tijdelijke leegstaande woon- of werkruimtes en ondersteunen we ze om van een ‘leegstaand pand’ een deel van een gemeenschap te maken terwijl ze er wonen of werken.

Het maakt niet uit wat voor soort ruimtes we beschikbaar hebben, het begint allemaal met het vinden van de juiste mensen – creatief, verantwoordelijk, open – en het verbinden van hen met de juiste woonruimtes – betaalbaar, stedelijk, divers. Via ons online platform, https://newnewnew.space/, kunnen mensen het specifieke type woonplek of ruimte vinden dat ze willen.

Onze vastgoedbeveiligingsdivisie, https://watchtowersecuritysolutions.com/nl-nl, is ook gebaseerd op de overtuiging dat gemeenschap het beste beveiligingssysteem is dat er is. In tegenstelling tot andere diensten die de nadruk leggen op het afschermen van ruimtes, het afsnijden van verbindingen en het creëren van gevaarlijke ‘dode zones’ in het gemeenschapsweefsel, houden wij leegstaand vastgoed veilig met een aanpak die gebaseerd is op zowel gemeenschapsbewustzijn als vertrouwde waakzaamheid.

Zoals bij elk mozaïek is de waarde van Mosaic World veel meer dan de som der delen. Elk van onze divisies heeft een uniek voordeel doordat het deel uitmaakt van een groter ‘ecosysteem’ van bedrijven, allemaal ontworpen om onze gedeelde visie te realiseren, een visie van levendige stedelijke ruimten bestaand uit een diverse en dynamische bevolking.