Skip to content

Wettelijke regelingen teruggaaf energiebelasting voor vastgoedeigenaren

Eigenaren van vastgoed krijgen energiebelasting in rekening gebracht over de energie die aan hun onroerende zaak geleverd is. Dit bedrag kan flink oplopen. Wist u dat er verschillende wettelijke regelingen zijn voor teruggave van energiebelasting? In dit artikel benoemen adviseurs Arnaud Vermaat en Frank Schellekens een tweetal regelingen waar u mogelijk recht op heeft.

Een belangrijke regeling is de teruggave van energiebelasting voor de verhuurders van woonruimten. Het gaat om situaties waarin de energienota op naam van de verhuurder staat en er achter één aansluiting voor elektriciteit meer dan één onroerende zaak (WOZ-object) is aangesloten. De teruggaafregeling is met name interessant voor zorginstellingen met wooncomplexen, studentenhuisvesting en vastgoedbeleggers met bouwkundig gesplitste objecten.

Bij bijvoorbeeld wooncomplexen en/of bouwkundige gesplitste woningen komt het regelmatig voor dat energie wordt geleverd aan één fysieke aansluiting, in plaats van dat elke zelfstandige woonruimte haar eigen aansluiting heeft. Daardoor is voor de energieleverancier alleen de fysieke aansluiting zichtbaar. De leverancier zal daarom éénmaal de zogeheten ‘belastingvermindering energiebelasting’ toepassen. U heeft echter per WOZ-object mogelijk recht op de belastingvermindering. De belastingvermindering bedraagt in 2021 461,-  euro per WOZ-object en in 2022 zelfs 681,- euro per WOZ-object.

De BDO rekentool onderbouwt of het loont dat de belastingvermindering meerdere malen wordt toegepast. Vaak is dit het geval, maar doordat het degressieve tarief van de energiebelasting hierdoor teniet gaat, is een zorgvuldige beoordeling vereist. Teruggave kan worden verleend tot vijf jaar terug!

Teruggaafkansen voor instellingen

Een andere wettelijke regeling is de teruggaaf energiebelasting voor instellingen. Instellingen die voor deze teruggaaf in aanmerking komen zijn onder andere Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De teruggaaf bedraagt 50% van de energiebelasting die door uw energieleverancier in rekening is gebracht, minus de wettelijke belastingvermindering

Voor ANBI’s is onder andere van belang dat zij geen publiekrechtelijk lichaam zijn, de onroerende zaak zelf voor ten minste 70% gebruiken, niet meer dan 30% actief zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs, en geen aangifteplicht hebben voor de vennootschapsbelasting.

Op basis van uw eindafrekening van uw energieleverancier en enkele gegevens over uw instelling kan de BDO rekentool onderbouwen of recht op teruggaaf bestaat. Ook voor deze regeling kan tot vijf jaar in het verleden worden verzocht om teruggaaf.

Bij een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit en 7.000 m3 gas, betaalt uw instelling in beginsel jaarlijks gemiddeld circa 7.200 euro excl. btw aan energiebelasting. Bij het voldoen aan de voorwaarden zou u in aanmerking komen voor een teruggaaf van jaarlijks circa 3.600 euro excl. btw waarbij onder voorwaarden een verzoek kan worden gedaan voor een teruggaaf tot 5 jaar terug!

Dit is een bijdrage van BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. | Industriegroep Real Estate & Construction
Geschreven door Arnaud Vermaat RB en mr. Frank Schellekens.

Deel "Wettelijke regelingen teruggaaf energiebelasting voor vastgoedeigenaren" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Er zijn geen blogs gevonden

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.