Skip to content

Veilige drinkwaterinstallaties en drinkwaterwetgeving. Wat moet een technisch beheerder weten!

Iedere vastgoedbeheerder wil kunnen vertrouwen op goed functionerende drinkwaterinstallaties. Helaas blijkt in de praktijk dat veel installaties niet voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die het Bouwbesluit, de NEN1006-norm en de waterwerkbladen voorschrijven. Het risico? Besmettingen met legionella en andere micro-organismen en versnelde slijtage of schade aan de installatie. We spreken Hans Schoon van OMEGAM-Water.

‘Het is belangrijk dat beheerders kennis nemen van de wet- en regelgeving rondom drinkwaterinstallaties. Zo moeten bijvoorbeeld zorginstellingen en verblijfsaccommodaties volgens de Drinkwaterwet voldoen aan strenge regels op het gebied van legionella preventie. Nee, het is geen gemakkelijke kost, maar het is echt belangrijk dat je op de hoogte bent van de wetgeving. In de bouw wordt het belang van een goede en veilige waterinstallatie namelijk nogal eens onderschat. Sterker nog, soms wordt er -plat gezegd- maar wat aangerommeld. Reden genoeg voor de technisch beheerder om daar extra alert op te zijn.’

Onbewust aanrommelen

‘In veel gevallen gebeurt dat aanrommelen zoals ik het noem niet eens bewust. Natuurlijk hoort een installatiebedrijf kennis te hebben van alle regels rondom waterinstallaties, maar vaak is deze kennis wel bij de hoofduitvoerder maar niet op de werkvloer aanwezig. Daarnaast wordt in de praktijk onder druk van economische aspecten niet zelden gekozen voor snelle en goedkope oplossingen. Deze zaken hebben weerslag op de kwaliteit van de installaties. Om het kennisniveau op de werkvloer te verbeteren, zijn we met alle belanghebbenden in Nederland bezig om de kwaliteit in de uitvoering naar een hoger niveau te brengen door onder andere het onderwijs en de opleidingen te verbeteren.’

 

Plaatsing en materiaalkeuze

‘Een drinkwaterinstallatie vervoert water van a naar b. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld warmtebronnen. Daarnaast is de materiaalkeuze essentieel. Het vervelende van een waterinstallatie is dat zo’n driekwart ervan zich onder de vloer en achter de muur bevindt. Dat betekent dat je een fout in de locatie of materiaalkeuze van een installatie niet zomaar kunt herstellen. In sommige situaties is zo’n fout te ondervangen door warmtebronnen te isoleren en hiermee een fysieke scheiding aan te brengen tussen de warme en de koude kant van een gebouw. Soms ligt de oplossing in het beheer. Door bijvoorbeeld extra spoelacties uit te voeren ten behoeve van de doorstroom. Maar je begrijpt dat dit gezien de waterverspilling een bepaald niet duurzame noodoplossing is. In het ergste geval moet je op technisch niveau ingrijpen en de waterleiding verplaatsen. Met deze wetenschap streven wij ernaar het vastgoed van onze klanten al in de ontwerpfase te analyseren. Door op dat moment de fouten te filteren voorkomen we eerdergenoemde werkzaamheden achteraf. Dat voorkomt gedoe en is bovendien veel duurzamer.’

Het is belangrijk dat beheerders kennis nemen van de wet- en regelgeving rondom drinkwaterinstallaties

App voor verantwoord gebruik van water

OMEGAM-Water faciliteert haar klanten ook op digitale wijze. Neem de Myomegamwater App, deze is een aantal jaar geleden ontwikkeld voor het beheren van drinkwaterinstallaties. Inmiddels is de app dermate doorontwikkeld dat deze ook ingezet kan worden om andere installaties in gebouwen mee te beheren. Zo kun je bijvoorbeeld ook de werkzaamheden aan elektrische installaties of brandinstallaties aan het systeem koppelen. ‘Met deze app zijn fysieke logboeken of andere registratiemethodes niet langer nodig. Dat scheelt in gebruik van papier en het is vele malen efficiënter. Zo zijn er minder verkeerbewegingen nodig, want door een beeld van het verrichte werk op te slaan, zijn onsite controles -en dus reisbewegingen naar betreffende locatie- ook overbodig. Dit zijn wederom kleine stapjes richting een duurzamer beheer.’

Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder en wat als huurder?

‘Volgens de drinkwaterwetgeving is de eigenaar altijd aansprakelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de drinkwaterinstallatie ná de watermeter. In de praktijk is dat vaak lastig en daarom is het verstandig als de verhuurder hierover afspraken maakt met de huurder. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst met de huurder waarbij ook rekening kan worden gehouden met eventuele verrekening van kosten. Bij gebouwen met een groot waterverbruik (meer dan 100 m3 per dag) moet er een verplicht beheerpakket worden uitgevoerd. Bij gebouwen die vallen onder de categorie van prioritaire instellingen uit de Drinkwaterwet -denk aan ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, campings en zwembaden- bestaat een wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een Risico Analyse en Beheersplan legionella. Daarnaast moeten er periodieke controles plaatsvinden en moet er een logboek zijn voor het vastleggen en registreren. Vanuit het Bouwbesluit en de daaruit voortvloeiende normen en richtlijnen moet alle eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties voldoen aan specifieke regels voor aanleg, onderhoud en beheer.’

Advies

‘Je ziet, zo’n waterinstallatie heeft nogal wat voeten in aarde. Wij raden vastgoedbeheerders dan ook aan standaard een adviseur met kennis van zaken in de hand te nemen. Liefst al tijdens de totstandkoming van een gebouw of bij de planning van een verbouwing, zodat we in het ontwerp voldoende aandacht kunnen genereren aan de regels rondom de drinkwaterinstallatie.’

Ga naar de website van Omegam water voor meer informatie >>

 

 

Deel "Veilige drinkwaterinstallaties en drinkwaterwetgeving. Wat moet een technisch beheerder weten!" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Veiliger drinkwater en energiebesparing in grote gebouwen

Viega, de Duitse specialist in sanitaire systeemtechniek en expert in drinkwaterkwaliteit, heeft de unieke techniek ontwikkeld om in grote gebouwen drinkwater te beschermen én besparen, en dat tegen lagere installatie- en energiekosten. De Smartloop Inliner buis-in-buisretourleiding beheerst op...
Waterinstallaties controleren legionella

Waterinstallaties controleren op Legionella bij bedrijfspanden

Iedere vastgoedbeheerder wil kunnen vertrouwen op goed functionerende drinkwaterinstallaties. Helaas blijkt in de praktijk dat veel installaties niet voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die het Bouwbesluit, de NEN1006-norm en de water werkbladen voorschrijven. Het risico? Besmettingen met legionella...
waterstofketel

Vastgoedsector genoodzaakt te reageren op toenemende waterschaarste

Verduurzaming van vastgoed is voor steeds meer institutionele investeerders een vereiste. De focus ligt hierbij vooral op het reduceren van het energieverbruik en de uitstoot van CO2. Andere thema’s zoals waterverbruik blijven in Nederland grotendeels onderbelicht. Een gemiste...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.