Skip to content

Uitbreiding EU Taxonomie handreiking voor bouw- en vastgoedsector

HOE RAAKT DE EU TAXONOMIE DE BOUW EN VASTGOEDSECTOR

De handreiking EU Taxonomie is uitgebreid. Het document is nu aangevuld met individuele verduurzamingsmaatregelen of maatregelen die bij kleinere renovaties worden getroffen. Het is een aanvulling op de handreiking die in mei jl. is gepubliceerd door DGBC en geeft handvatten hoe de regels van de EU Taxonomie geïnterpreteerd kunnen worden voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector.

De handreiking bevat momenteel grotere bouwactiviteiten zoals nieuwbouw, renovatie en aankoop en eigendom van gebouwen. De handreiking is nu aangevuld met activiteiten die meer ‘laaghangend’ fruit zijn, denk aan isoleren, het installeren van gebouwbeheersystemen en zonnepanelen. Inclusief een handige beslisboom voor bij Klimaatdoel 2 – Klimaatadaptatie. De handreiking is uitgebreid met een interpretatie voor de activiteiten die vallen onder paragraaf 7.3 t/m 7.6 van de EU Taxonomie.

Bekijk de handreiking 

Kleine investeringen, grote impact

Peter Gabriëls, senior projectmanager bij DGBC: “Hoewel dit kleinere ingrepen en dus kleinere investeringen zijn, kunnen ze een grote impact hebben als ze op grote schaal worden toegepast. Het is dus belangrijk dat bedrijven niet alleen op de ‘grotere’ investeringen inzetten om aan de EU Taxonomie te voldoen, maar ook de kleinere investeringen. De EU Taxonomie kan dus op die manier een katalysator zijn voor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen die relatief snel zijn terugverdiend.”

Eenduidige interpretatie

De EU Taxonomie is een classificatiesysteem van groene investeringen. Aan de hand van de EU Taxonomie kunnen onder andere financiers, investeerders en beleggers bewuster kiezen voor beleggingen die minder schade toebrengen aan het milieu. De criteria kunnen echter op diverse manieren geïnterpreteerd worden en verwijzen naar Europese regels en standaarden.

Daarom heeft DGBC in mei jl. het voortouw genomen en in samenwerking met de DGBC werkgroep EU Taxonomie, met daarin meer dan 30 marktpartijen, als eerste een handreiking gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen. Ook voor deze uitbreiding van de interpretatie is samengewerkt met de markt, zoals bouwbedrijven, financiers, installateurs en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Eisen uit de EU Taxonomie

Veel verduurzamingsmaatregelen zijn in Nederlandse regelgeving verankerd zoals in het Bouwbesluit of asbest wet- en regelgeving. De EU Taxonomie borgt dat aan deze wet- en regelgeving wordt voldaan én soms een stapje extra wordt gezet. Belangrijk is bijvoorbeeld de aandacht voor het voorkomen van bouwmaterialen met chemische stoffen of de effecten van klimaatverandering op bijvoorbeeld zonnepanelen of laadpalen voor elektrisch vervoer.

Gabriëls licht toe: “Met de handreiking borgt DGBC een eenduidige interpretatie van de criteria uit de EU Taxonomie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Met deze uitbreiding hebben we een groot deel van deze criteria uit de EU Taxonomie in de handreiking verwerkt. Momenteel werken we met verschillende marktpartijen aan de interpretatie van de criteria die een significante bijdrage leveren aan circulaire economie.  Hiermee hebben we een groot deel van de bouw- en vastgoedgerelateerde activiteiten gedekt en biedt het een goede basis om de EU Taxonomie-criteria te vertalen naar jouw organisatie.”

Bron: DGBC

Deel "Uitbreiding EU Taxonomie handreiking voor bouw- en vastgoedsector" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

DGBC lanceert BREEAM-NL keurmerk voor nieuwbouwwoningen

Het nieuwe BREEAM-NL keurmerk voor nieuwbouwwoningen is feestelijk gelanceerd tijdens het jubileumfeest van Dutch Green Building Council (DGBC) op 12 oktober bij het Scheepvaartmuseum. DGBC beheert en ontwikkelt de BREEAM-NL keurmerken. Daphne Braal, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vidomes en...

Kantoorgebouwen met laag energielabel tot wel 40% in prijs gedaald door energielabelplicht

De energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen heeft geleid tot een forse prijsdaling voor vastgoed met een laag energielabel. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar de effecten van deze labelplicht, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. Kantoorgebouwen met...

Aangepaste energiebesparingsplicht per 1 juli 2023

Bron: Dutch Green Building Council Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat past de energiebesparingsplicht verder aan per 1 juli 2023. Voor 1 december dit jaar moet worden gerapporteerd. Wat gaat er precies veranderen en hoe hangt dit...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.