Skip to content

Savills: De volgende fase van duurzame verandering – De sleutel tot ESG

ESG   Savills   WELL
Mogelijkheden van zonwering op kantoor

Duurzaam gedrag is niets nieuws. In de vastgoedsector zijn eigenaren al meer gewend aan wetgeving zoals de SFDR. Meer dan 43% van de markt heeft doelen gesteld met betrekking tot CO₂, waar dat in 2018 nog maar 26% was (bron: data afkomstig uit de S&P Corporate Sustainability Assessment). Volgens onderzoek van Pitchbook is de interesse in het optimaliseren van de energieprestaties om duurzamere gebouwen te ontwikkelen, nu vijf keer zo groot dan drie jaar geleden.

We kunnen gerust zeggen dat we de volgende fase van de overgang naar een duurzame gebouwde omgeving zijn ingegaan. Zoals het Afrikaanse spreekwoord zegt: “Als je snel wilt gaan, ga dan alleen; als je ver wilt gaan, ga dan samen.” En dat klinkt door in deze nieuwe fase van duurzaam gedrag, waarin we meer van elkaar afhankelijk zijn en de weg voorwaarts loopt door middel van samenwerking.

COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID

Onze belangrijkste belanghebbenden in deze vergelijking zijn de eigenaren en gebruikers van gebouwen. Vooral in de kantorenmarkt kunnen duurzame doelstellingen niet worden gehaald als één van deze partijen de kar trekt zonder de ander. Gebruikers kunnen het energieverbruik aanzienlijk verminderen, maar niet genoeg om aan de eisen van Paris Proof te voldoen als het gebouw niet aan de EPC-normen voldoet of de eigenaar niet investeert in elektrificatie. Ook als een eigenaar een zeer duurzaam gebouw ontwikkelt, maar de gebruiker de thermostaat in de winter op 25 °C en in de zomer op 18 °C houdt, blijft de weg naar Paris Proof hobbelig.

Het aanvullen van een focus op klimaatmitigatie, energie of met andere thema’s binnen ESG is een ander onderdeel van deze nieuwe fase. Onze huidige aanpak is gericht op het stimuleren van de vraag naar en de creatie van energie uit hernieuwbare bronnen die geen schadelijke gassen in de atmosfeer uitstoten. We proberen ook de totale vraag naar energiewaar mogelijk te verminderen. We hopen dat dit snel verandert, maar voorlopig is er geen echte reden om aan te nemen dat deze aanpak de wereldwijde uitstoot zal terugdringen tot het niveau dat volgens wetenschappers nodig is om catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. En dat betekent dat we ons moeten aanpassen.

AANPASSING

Steeds vaker richten zowel eigenaren als gebruikers zich op duurzame doelstellingen met betrekking tot waterverbruik, sociale doelen zoals tenant engagement of mobiliteit om hun duurzame prestaties verder te verbeteren. Eén thema blijft echter lastig; biodiversiteit.

Onze natuurlijke ecosystemen moeten sterk genoeg zijn om broeikasgassen op te nemen en zo te herstellen van alle stoffen die we in de lucht hebben gepompt. Hier komt biodiversiteit om de hoek kijken. Het beschermen en herstellen van biodiversiteit verhoogt de diversiteit aan planten die deze chemische stoffen, die momenteel de lucht vervuilen, kunnen filteren. De beste koolstofopslagmogelijkheden zijn bijvoorbeeld mangrovebossen en veengebieden.

De VN schat dat een derde van de wereldwijde reductie van broeikasgasemissies, die nodig is voor een gezonde planeet, zou kunnen komen van het verbeteren van de kwaliteit van onze groene ruimte. Dit kan ook de bebouwde omgeving omvatten, aangezien stedelijke gebieden op meerdere manieren enorm profiteren van groene infrastructuur. Een ecosysteem met een hoge mate van biodiversiteit heeft een stabiliserend effect op het lokale klimaat, regenval, hitte enzovoort. Door gebruik te maken van biodiversiteit in onze bebouwde omgeving kunnen we de noodzaak verminderen om het binnenklimaat kunstmatig te reguleren. In Europa toont onderzoek aan dat deze aanpak de vraag naar energie kan doen afnemen. Door groene daken op kantoorgebouwen te installeren kan tot 7% van de reguliere vraag naar elektriciteit in de zomer en 3% van de vraag naar aardgas in de winter worden bespaard.

Biodiversiteit legt dus ook een solide basis voor sociale duurzaamheid. Onderzoek naar de WELL-normen heeft aangetoond dat biofilisch ontwerpen, het integreren van natuurlijke structuren en organismen om de verbinding van gebruikers met de natuurlijke omgeving te vergroten, lawaai sterk kan verminderen, het herstel na stressvolle gebeurtenissen kan versnellen en op passieve wijze een comfortabel binnenklimaat kan creëren.

Dit brengt ons bij een overzicht van onze vernieuwde uitdaging, nu we er klaar voor zijn om deze aan te gaan. Door ons te richten op integrale oplossingen zoals het bevorderen van biodiversiteit in onze gebouwde omgeving, en dit te doen in samenwerking met zowel eigenaren als gebruikers, kunnen we de volgende stap zetten op weg naar Paris Proof. We houden daarbij rekening met alle belanghebbenden, niet alleen met mensen, maar ook met meer dan een triljoen andere soorten die evenzeer afhankelijk zijn van deze planeet.

GEDRAGSVERANDERING BEWONERS

Het opschrijven van verwacht gedrag betekent niet noodzakelijkerwijs dat mensen zich op die manier gedragen. Als je wilt dat mensen veranderen, moet je hen begeleiden in hun persoonlijk veranderingsproces en het niveau van betrokkenheid vergroten.

Gebruikers worden vooralsnog niet door wetgeving gepusht zoals eigenaren, daarom moeten we aandacht besteden aan gedragsverandering met betrekking tot de prestaties van gebruikers van duurzame gebouwen. Het stimuleren van de collectieve verantwoordelijkheid voor ESG en het waarborgen van het duurzame potentieel van het gebouw.

De ervaring leert ons dat een geschikt en goed Change Management Programma een succesvol middel is om verandering te bewerkstelligen. Daarom stellen we een optimaal gebruik van het gebouw vast, verankeren/implementeren we nieuw gedrag en versterken we vaardigheden die nodig zijn om gebruikers het gebouw effectief te laten gebruiken. We gaan verder dan alleen het aanpakken van een mentaliteitsverandering met betrekking tot ESG. Het Savills ESG Consultancy team streeft naar betrokkenheid van de gebruiker binnen het proces. Door middel van gebruikersparticipatie, aanpassing en communicatie co-creëren we werkbaar gedrag. Dit vereist interactie, duidelijke communicatie, voorbeeldgedrag en…geduld.

Dit artikel werd geschreven door Iris Kampers, ESG Advisor, en Lotte de Jong, Head of Occupier Solutions bij Savills in Nederland.

Deel "Savills: De volgende fase van duurzame verandering – De sleutel tot ESG" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Europees hoofdkantoor Uber

Huren van eersteklas kantoorruimte in Europa zijn met gemiddeld 7,4% gestegen sinds Covid-19, zegt Savills

Volgens het laatste onderzoek van Savills zijn de tophuren in de Europese Central Business Districts (CBD) met gemiddeld 7,4% gestegen sinds de uitbraak van Covid-19. Dit is ruim boven het gemiddelde van secundaire CBD gebieden, waar de huurstijging 1,1% betrof. In Londen...

Duurzaamheidsbepaling nieuwe ROZ-Model Huurovereenkomst Winkelruimte

Bron: Savills Door uitdagende economische omstandigheden zijn winkels actiever bezig om de grootste kostenposten zoveel mogelijk te beperken. De fors gestegen energieprijzen maken dat winkels hier als eerst het mes in willen zetten, geholpen door kortere terugverdientijden voor...

5 duurzaamheidstrends van Savills

1. DUURZAAMHEIDSRAPPORTAGES De vastgoedsector moet zich gaan voorbereiden op een toekomst waarin klimaatverandering een grote invloed heeft op de financiële prestatie van gebouwen. Daarmee wordt 2023 gezien als een cruciaal jaar op het gebied van duurzaamheidsrapportages. Waar deze...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.