Skip to content

Oude wijk Vlaardingen toekomstbestendig met meer betaalbare woonruimte

De buurt MUWI1 in de Vlaardinger Ambacht wordt integraal vernieuwd. Letterlijk samenwerkend met 700 huishoudens maakten KAW en partners een plan. Het is een concreet voorbeeld van hoe je vanuit KAW’s Ruimte Zat visie verdichting succesvol inzet voor meer betaalbare woonruimte, een klimaatbestendige en natuurinclusieve leefomgeving, duurzame mobiliteit en het stimuleren van lokale economie.

 

Typische naoorlogse woonbuurt

De openbare ruimte van MUWI1 was oorspronkelijk open en groen bedacht. Van dit ideaal is nog weinig over en de leefbaarheid staat onder druk. Waar vroeger kinderen speelden op de brede stoepen, vind je nu geparkeerde auto’s. De oorspronkelijk kleine, open achtertuinen zijn vergroot en afgebakend met hoge schuttingen. Meer dan 700 woningen van Waterweg Wonen zijn inmiddels energetisch en woontechnisch verouderd. Hoe verenig je de behoefte aan structurele vernieuwing met behoud van bestaande waarde?

 

Koppelkansen met Ruimte Zat in de Stad

MUWI1 is de eerste buurte waarop KAW de Stadsscan concreet heeft toegepast. De aanpak naar een meer leefbare, veilige en sociale wijk bestaat uit een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Met het Ruimte Zat onderzoek als achtergrond ontstaan er veel koppelkansen zoals: het vasthouden van water in de openbare ruimte bij hevige regenval; een natuurinclusief groenplan met behoud van bomen en schaduwrijke plekken; de overstap op duurzame energie; een beter verkeersregime en nieuwe mobiliteitsvormen voor betaalbare en duurzame bereikbaarheid; betere leefbaarheid en sociale veiligheid; het stimuleren van lokale economie en draagvlak voor de bestaande winkels en voorzieningen; behoud en renovatie van het overgrote deel van de bestaande woningen, aangevuld met chirurgische nieuwbouw; volledig behoud van het aantal sociale huurwoningen en het uitbreiden van het aanbod met nieuwe segmenten.

 

Co-creatie met bewoners

De huidige bewoners zaten en zitten met Waterweg Wonen, KAW en de gemeente Vlaardingen aan de ontwerptafel voor het vernieuwingsplan. Hiervoor is een participatieproces opgezet met 700 huishoudens. Met hulp van Bureau Brick zijn gedurende een half jaar 15 buurtbijeenkomsten gehouden, intensieve gesprekken gevoerd en is er veel informatie opgehaald. Zo werkte de partners aan wederzijds respect en vertrouwen. In de laatste maanden van 2022 is in drie co-creatie sessies een eerste ruimtelijk raamwerk ontworpen.

 

Het vervolg

KAW werkt nu toe naar een definitief plan in 2023, dat in samenspraak met de buurt verder wordt uitgewerkt. Het College van Rijksadviseurs is betrokken om biobased en natuurinclusief bouwen maximaal te stimuleren. Daarnaast werkt BouwNext mee aan de ontwikkeling van een toekomstgericht duurzaamheidsconcept voor nieuwbouw en renovatie. Voor duurzame mobiliteit ondersteunt het ministerie van I&W vanuit het onderzoek dat KAW samen met Goudappel en Ecorys in 2022 publiceerde.

Deel "Oude wijk Vlaardingen toekomstbestendig met meer betaalbare woonruimte" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Er zijn geen blogs gevonden

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.