Skip to content

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

EPG   NEN

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden.

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. Het Stelsel EPG speelt hierop in door jaarlijks kleine aanpassingen, verbeteringen en verduidelijkingen te verwerken. In samenwerking met het ministerie van BZK en belanghebbenden worden daarom begin 2024 nieuwe versies of wijzigings- en interpretatiedocumenten gepubliceerd bij de energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode (NTA 8800), de opnameprotocollen en de beoordelingsrichtlijnen (BRL).

Voor een soepele overgang voor marktpartijen en adviseurs worden de publicaties in januari 2024 beschikbaar gesteld, maar treden deze pas per 1 juli 2024 wettelijk in werking. Voor deze datum dienen energieprestatie-adviseurs (EP-adviseurs) een bijscholing te volgen.

Actualisatie van de verschillende onderdelen
Begin 2024 zijn de volgende geactualiseerde onderdelen beschikbaar:

  • In januari komt er een nieuwe versie van de bepalingsmethode, NTA 8800:2024, beschikbaar waarin met name aanvullende inhoudelijke wijzigingen zijn geïntegreerd.
  • De wijzigingsbladen bij de opnameprotocollen, te weten ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen (5e druk). In februari komen de geïntegreerde versies van de opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 (6e druk) beschikbaar voor de markt. De 6e druk van de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1) zal minder omvangrijk zijn als de huidige druk. Inhoudelijke voorbeelden worden opgenomen in een nieuw ISSO-praktijkboek Energieprestatie.
  • Kritiekversies van de BRL 9500 Utiliteitsbouw (BRL9500-U) en BRL 9500 Woningbouw (BRL9500-W). Na verwerking van de kritieken, zullen definitieve versies worden gepubliceerd na toetsing van de nieuwe versies door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw en de Raad voor Accreditatie.

1 april 2024 is geteste software op de markt en op 1 juli 2024 is deze ook geattesteerd:

  • Deze software is geattesteerd volgens een nieuwe versie van de BRL 9501, en is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800:2024.
  • Tussen 1 april en 1 juli 2024 kunnen EP-adviseurs al rekenen met de geteste software.
    Vanaf 1 juli kan met de geattesteerde software worden geregistreerd.

 

Bijscholing EP-adviseurs

Beoogd wordt dat vanaf 1 juli 2024 de geactualiseerde versies van NTA:8800, en de geactualiseerde versies van  de BRL 9500 Utiliteitsbouw, de BRL 9500 Woningbouw en BRL 9501 via de wet aangewezen worden. Om zich hierop voor te bereiden kunnen EP-adviseurs vanaf 1 januari een bijscholing volgen bij hiervoor geaccrediteerde opleiders (voor een overzicht, zie Centraal Register Techniek). Tijdens de bijscholing worden zij geïnformeerd over de wijzigingen en veelgemaakte fouten. Adviseurs dienen deze bijscholing uiterlijk op 1 juli gevolgd te hebben om hun vakbekwaamheid te behouden.

Deel "Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer gepubliceerd en open voor commentaar

Het normontwerp voor NEN 6062 is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2017. Deze norm betreft rookgasafvoervoorzieningen van stook- en verbrandingstoestellen voor zowel vaste als niet-vaste brandstoffen. Iedere belanghebbende of geïnteresseerde kan via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien en tot 1...
checklist brandveiligheid kantoor

Zo maak je een kantoorgebouw brandveilig

Vanuit de overheid zijn er veel regels betreft het brandveilig maken van kantoorgebouwen. Ieder kantoor moet aan deze regels voldoen. Er is een uitgebreid bouwbesluit waarin je een overzicht van de afspraken kunt lezen. Wij hebben een artikel...

NEN 3140 – Keuring voor bedrijfspanden

Verzekeraars en vakbonden stellen eisen aan de veilige uitvoering van werkzaamheden en willen zekerheid op het veilig gebruik van elektrische installaties. Dat betekent dus dat elke plek waar mensen te maken hebben met elektrische installaties deze moeten voldoen...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.