Skip to content

NEN 3140 – Keuring voor bedrijfspanden

Verzekeraars en vakbonden stellen eisen aan de veilige uitvoering van werkzaamheden en willen zekerheid op het veilig gebruik van elektrische installaties. Dat betekent dus dat elke plek waar mensen te maken hebben met elektrische installaties deze moeten voldoen aan die eisen. De Arbowet en sommige verzekeringspartijen eisen dat elektrische installaties en elektrisch gestuurde arbeidsmiddelen om de zoveel tijd gekeurd worden volgens de NEN 3140.

Ook is er zeker potentie in het gebruik van NEN 3140 als een protocol om de veiligheid van gebouwen te verbeteren voor gebouweigenaren. In dit artikel wordt de reden achter het implementeren van NEN 3140 uitgelegd en wordt verteld wat een NEN 3140 keuring inhoudt voor gebouweigenaren.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een protocol dat vertelt wat de eisen zijn voor werknemers, elektrische installaties en gereedschap Met als doel het stimuleren van veilig werken rondom elektrische installaties.

NEN3140 is strikt genomen niet een verplichte keuring, wel is dit vaak in andere akkoorden, zoals de CAO, verwerkt om dit alsnog te verplichten voor bedrijven.
Een keuring volgens NEN 3140 bestaat onder andere uit visuele inspecties, verschillende metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepalen inspecteurs meteen hoe vaak inspectie nodig is. De NEN 3140 is een methode om aan deze eisen te voldoen. Dit helpt om incidenten zoals brand, letselongevallen en uitval van productie te voorkomen.

Wat houdt NEN3140 in voor je gebouw?

Terwijl NEN 3140 strikt genomen gaat over de veiligheid van werknemers rondom het gebruik van elektrische installaties heeft het zeker effect op het gebouw.
Het naleven van de NEN 3140 heeft als effect voor gebouwen dat de veiligheid van elektrische installaties en de werknemers gegarandeerd wordt. Dat zorgt ervoor dat risico’s zoals brand, stroomuitval of kortsluiting vele malen kleiner is.

Het belang van gebouwveiligheid kan niet worden onderschat en is zeker een goed argument om NEN strikt na te leven.

Hoe train je een werknemer op de richtlijnen van NEN 3140

Veel bedrijven en organisaties hebben zelf niet de expertise om mensen te trainen op de richtlijnen van NEN 3140. Vandaar dat het vaak wordt uitbesteed aan andere organisaties.

NEN 3140 bestaat uit een aantal onderdelen die tezamen zorgen voor een veiligere werkomgeving met elektrische installaties. Een van de eerste dingen die daarbij helpt is de basisinformatie. De basisinformatie over de elektrotechniek vormt een goede voorbereiding op de STIPEL-basistoets. De STIPEL-toets (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) heeft vastgelegd wat mensen moeten kennen en kunnen om veilig te werken met installaties. Dit zorgt ervoor dat werknemers hun eigen veiligheid en die van het gebouw kunnen waarborgen.

Instructie en aanwijzingen

Inspectie van je gebouw behoort te worden uitgevoerd door opgeleide en bevoegde personen die over voldoende kennis en ervaring beschikken. Personen zonder geldig certificaat zijn niet bevoegd, en mogen geen werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties uitvoeren. Deze personen missen de kennis om een goede inspectie te doen en kunnen dingen missen die desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het gebouw en de mensen die er in zitten.

Inspectie en toezicht

Om de kans op brand, elektrische schok en andere dingen die het gebouw ernstig kunnen beschadigen te verlagen, dienen zowel de vaste elektrische installaties als elektrische apparaten periodiek te worden geïnspecteerd door een deskundig persoon.

Het doel van inspecties is het bepalen of elektrische installaties en arbeidsmiddelen voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften, dit allemaal om de veiligheid van het gebouw en de mensen die erin zitten te waarborgen.
Nieuwe elektrische installaties moeten worden geïnspecteerd voordat deze in het gebouw worden geïnstalleerd.

Beleid in procedure

Om de veiligheid van het gebouw te waarborgen moet er ook worden gekeken naar de procedures als het gaat om omgang met elektrische installaties.
Elke elektrische installatie moet onder verantwoordelijkheid van één persoon, die getraind is, worden geplaatst zodat er altijd goede controle is over de veiligheid van het gebouw.

Hopelijk kent u nu aan de hand van dit artikel de ins en outs van hoe belangrijk het naleven van het NEN 3140 protocol is en hoe het in elkaar zit.

Lees meer over NEN op OG wijzer.

Lees over de specifieke regels op de website van het rijk.

Deel "NEN 3140 – Keuring voor bedrijfspanden" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden. De ontwikkelingen op het gebied...

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoer gepubliceerd en open voor commentaar

Het normontwerp voor NEN 6062 is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2017. Deze norm betreft rookgasafvoervoorzieningen van stook- en verbrandingstoestellen voor zowel vaste als niet-vaste brandstoffen. Iedere belanghebbende of geïnteresseerde kan via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien en tot 1...
checklist brandveiligheid kantoor

Zo maak je een kantoorgebouw brandveilig

Vanuit de overheid zijn er veel regels betreft het brandveilig maken van kantoorgebouwen. Ieder kantoor moet aan deze regels voldoen. Er is een uitgebreid bouwbesluit waarin je een overzicht van de afspraken kunt lezen. Wij hebben een artikel...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.