Skip to content

Naar een eerlijk speelveld voor biobased bouwmaterialen in nationale rekenmethoden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat de huidige rekenmethoden voor de milieuprestaties van bouwmaterialen nader onder de loep nemen. Dit nadat meer dan 240 partijen uit de bouwsector met een manifest bij de minister hebben gepleit voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Initiatiefnemer Norbert Schotte van VORM: “Dit is een stap vooruit richting een duurzame bouweconomie. En daarmee het behalen van de klimaatdoelen.”

Waarom dit manifest

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moet de CO2­-emissie binnen tien jaar met 75% dalen. Als de doelen worden omgerekend naar een CO2­-budget per land, en zelfs per sector, blijkt dat die doelen met de huidige uitstoot en het reductietempo niet haalbaar zijn. Het belang van bouwen met biobased bouwmaterialen is daarom evident bij het sneller terugdringen van de CO2-­uitstoot. En wel om twee belangrijke redenen.

Ten eerste omdat biobased materialen CO2 uit de lucht halen en voor langere tijd opslaan. En ten tweede omdat er geen CO2­-uitstoot is door de productie van een fossiel alternatief. De ondertekenaars van het manifest vinden dat de huidige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) juist op deze punten tekortschiet. Door deze wel mee te wegen, ontstaat een eerlijker speelveld voor de beoordeling van de milieuprestaties van bouwmaterialen, stellen de ondertekenaars.

De impact tot nu toe

Het manifest kon rekenen op flinke publiciteit. In Cobouw, NRC, Trouw en AD verschenen artikelen over het onderwerp. Ook politiek trok het manifest de aandacht. Kamerlid Jessica van Eijs van D66 stelde er kamervragen over. Minister Ollongren reageerde daarop. De minister blijkt ontvankelijk voor de roep om een eerlijker speelveld voor bouwmaterialen en daarmee voor een duurzamer Nederland. Ze geeft aan de huidige rekenmethode nader te gaan bestuderen om deze mogelijk aan te passen.

 

De vervolgstappen

De initiatiefnemers van het manifest hebben gesprekken gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en stelden alle ondertekenaars hiervan met een update op de hoogte. Ze gaan aan de slag met drie concrete vervolgstappen.

1. Onderzoeken hoe de MPG kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot

Hiervoor worden meetmethodes ontwikkeld die de impact van CO2-opslag in biobased materialen kunnen bepalen. Op dit moment bestaat nog veel onduidelijkheid in de markt over wat die impact is. En hoe die kan bijdragen aan het behalen van de korte termijn klimaatdoelen. DGBC en NIBE werken hier samen met TNO aan. Dat gebeurt vooruitlopend op de mogelijke aanpassingen aan de MPG en de MilieukostenIndicator (MKI).
2. Actieve rol pakken in de uitvoering
Daarnaast hebben de initiatiefnemers van het manifest aangeboden een actieve rol te willen spelen in alle activiteiten die voortkomen uit de gesprekken met het ministerie en de minister.
3. Draagvlak opschalen
Het ministerie heeft verder gevraagd om mee te denken over manieren om binnen de bouwsector (nog meer) draagvlak te vinden voor de uitgangspunten van het manifest. De initiatiefnemers zetten het werk daarom voort en proberen het draagvlak verder te vergroten.

Hard maken voor een bredere agenda

Naast deze concrete vervolgstappen, zorgt de ontstane gesprekspositie met het ministerie ervoor dat meer urgente zaken kunnen worden geagendeerd. Deze punten gaan verder dan de positie van biobased bouwmaterialen in de huidige rekenmethoden alleen. Zij moeten bijdragen aan een versnelde CO2-reductie in de bouwsector. De initiatiefnemers hebben tien actiepunten geagendeerd waarvoor zij zich de komende tijd hard maken. Zo willen ze onder andere dat startups worden gestimuleerd om nieuwe biobased of CO2­-arme materialen op de markt te brengen. Ook moeten er versnellingsacties voor koplopers worden geïnitieerd, die de volgers inspireren.

Lees hier de visie zoals besproken met het ministerie

 

Initiatiefnemers

De initiatiefnemer van het manifest is Norbert Schotte (VORM). Verder werken Ruben Zonnevijlle (DGBC), Mantijn van Leeuwen (NIBE), Pablo van der Lugt (TU Delft) en Jan Willem van de Groep mee aan het manifest en de vervolgacties.

Deel "Naar een eerlijk speelveld voor biobased bouwmaterialen in nationale rekenmethoden" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Tweederde minder energie verbruiken, ga er maar aan staan

Parijs is nog ver, het is het ultieme Tour de France-cliché, maar het beschrijft helaas ook onze wankelmoedige houding jegens klimaatverandering. Zo begint Niels van Geenhuizen, Business Lead Sustainable Built Environment bij Arcadis zijn betoog in zijn blog...

Paris Proof Paspoort ontmaskert gebouwen die snel in waarde kunnen dalen

Bron: Arcadis Parijs is nog ver, is het ultieme Tour de France-cliché maar beschrijft helaas ook onze wankelmoedige houding jegens klimaatverandering. De race naar Parijs is nog niet gelopen. Sterker op veel gebieden liggen we achter op schema....

ASR Dutch Core Residential Fund slaat duurzame energie op via batterijen voor woningportefeuille

a.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Core Residential Fund een lease-overeenkomst gesloten met Iwell voor het plaatsen van batterijen voor de opslag van duurzame energie in woningcomplexen. a.s.r. real estate heeft de ambitie om in 2050...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.