Skip to content

Is beursgenoteerd vastgoed klaar voor de CSRD?

Steeds meer vastgoedfondsen rapporteren over milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) in hun jaarverslag. Dit komt doordat investeerders steeds meer belang hechten aan de niet-financiële prestaties van deze fondsen. BDO heeft een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop beursgenoteerde vastgoedondernemingen over ESG rapporteren in hun jaarverslag over boekjaar 2022 om deze ontwikkeling in kaart te brengen

De analyse van BDO laat zien dat de fondsen die opvallen in positieve zin, transparant zijn over de ESG-standaarden die ze toepassen, open zijn over hun dataverzamelingsprocessen, limited assurance van een accountant verkrijgen over hun verslaglegging en hun financiering verduurzamen via groene obligaties.

Klimaat heeft de focus

In de snel veranderende wereld van vandaag is ESG-rapportage een essentieel onderdeel geworden van bedrijfstransparantie en verantwoorde bedrijfspraktijken. Met de naderende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) krijgen duurzaamheidsrapportages een nog grotere betekenis. Deze analyse heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de meest prominente thema’s die worden genoemd in ESG-verslagen, waar volgens de CSRD verplicht over moet worden gerapporteerd. Klimaatverandering, een dringende wereldwijde zorg, staat overal centraal in deze rapporten. Hierbij leggen bedrijven de nadruk op hun inzet voor aanpassing aan klimaatverandering, mitigatiestrategieën en energiebesparing. Tegelijkertijd geven vastgoedbedrijven ook prioriteit aan hun eigen personeel, in het besef dat het welzijn van hun werknemers cruciaal is voor duurzaam succes. Ze behandelen belangrijke aspecten zoals arbeidsomstandigheden, het waarborgen van veilige en ondersteunende werkplekken en het bevorderen van gelijke behandeling en kansen voor alle werknemers.

Rapportagekwaliteit jaarverslag vergroten door gebruik van ESG-standaarden

Een van de belangrijkste gebieden waar naar is gekeken in de analyse, is hoe bedrijven rapporteren over ESG-normen en -standaarden. Veel gebruikte raamwerken en standaarden zijn het Global Reporting Initiative (GRI), EPRA Sustainability Standards, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit betreffen veel verschillende duurzaamheidsstandaarden. Een nadeel hiervan is dat dit tot verwarring kan leiden en de vergelijkbaarheid juist bemoeilijkt. Bovendien is het van cruciaal belang dat vastgoedfondsen zich niet alleen committeren aan deze standaarden en raamwerken, maar deze ook consequent toepassen in hun rapportages en over de rapportagejaren heen.

Een van de best practices die dan ook is opgevallen, met CSRD in gedachten, is om alle toelichtingen met betrekking tot een bepaalde standaard niet alleen in een aparte tabel of bijlage op te nemen, maar in het jaarverslag de relevante duurzaamheidsinformatie te integreren. Hierdoor wordt het verslag leesbaarder, vergelijkbaarder en relevanter. Deze integratie sluit ook aan bij de structuur van de CSRD-standaarden.

CSRD-standaarden als structuur voor de strategie

Het verankeren van ESG-strategie en -governance in de algehele strategie van het bedrijf is van cruciaal belang, en dit kan worden bereikt door een speciale ESG-commissie op te richten of aan te stellen. De fondsen die dergelijke maatregelen hebben geïmplementeerd, hebben doorgaans middelen besteed of expertise ingehuurd voor het opstellen van een ESG-beleid, het opzetten van gegevensverzamelingsprocessen en het uitleggen hoe de gegevens tot stand zijn gekomen en worden beheerst. Vervolgens beschrijven ze die in detail in hun jaarverslagen. Uit onze analyse volgt dat dit een positieve invloed heeft op de manier waarop ze ESG-informatie toelichten. Hiermee wordt integratie van duurzaamheid versterkt en wordt er voldoende aandacht gegeven aan de meest materiele thema’s. Deze manier van rapporteren sluit ook bij de structuur van de concept CSRD-standaarden: governance, strategie, management van effecten, risico’s en kansen, en de doelen en meetpunten.

CSRD-vereisten als startpunt

Het behalen van limited assurance vormt weliswaar een laatste stap in het ESG-rapportageproces, maar dit betekent nog niet dat de fondsen daarmee volledig voldoen aan de CSRD-voorschriften. Ook al hebben veel vastgoedfondsen KPI’s opgesteld en limited assurance verkregen over hun ESG-rapporten, dit is niet per definitie voldoende voor CSRD-compliance. De CSRD vraagt ook om toelichting over de strategie op ESG thema’s, de inrichting van governance in de organisatie en hoe ondernemingen hun materiele effecten, risico’s en kansen beheersen. Dat vereist ook inzicht in plannen en voortgang over korte en lange termijn.

CSRD impactvol voor beursgenoteerde vastgoedondernemingen

Rapporteren over duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Het is van essentieel belang dat bedrijven in hun verslagen rapporteren op basis van eenduidige en vergelijkbare ESG-standaarden en -kaders, uitleg geven over hun gegevens-verzamelingsprocessen en het krijgen van limited assurance. Op basis van onze analyse zien we volwassen ESG-rapportages bij dit segment ondernemingen.

Maar men ziet ook nog veel verscheidenheid in het gebruik van standaarden, commitments en doelstellingen. De rapportages kunnen strakker en gestructureerder. De CSRD-rapportagevereisten kunnen hier een verschil in maken, doordat de concept Europese rapportagestandaarden (ESRS) een uniforme gedetailleerde toelichting gaan vereisen, met verplichte assurance.

Een eerste aandachtspunt is dat, ondanks dat de meeste vastgoedfondsen al ervaring hebben met ESG-rapportages en assurance de impact van de CSRD groot zijn. Een analyse van bijvoorbeeld de EPRA Sustainability Standards en ESRS zou helpen om de impact te bepalen. Begin op tijd met beoordeling van de CSRD-impact. Maak een analyse van de vereisten en stel een routekaart op om over 2025 klaar voor de CSRD-rapportage te zijn.

Een tweede aandachtspunt met de komst van de CSRD-standaarden, is het verkrijgen van data over het vastgoed vanuit de waardeketen. Op dit moment is niet voor alle objecten deze informatie beschikbaar, zoals bijvoorbeeld energie of afval data van panden die niet zelf in beheer zijn. Een fonds kan nu al aan de slag met het vergroten van deze databeschikbaarheid en -kwaliteit door afspraken te maken, tooling in te zetten en de impact van de waardeketeninformatie in kaart te brengen.

Dit was een bijdrage van BDO Audit & Assurance | Industry group real estate & construction
Adrianca Mens MSc, RA – Partner Audit & Assurance
Albert-Jan Knol MSc, RA – Senior Manager Audit & Assurance

Deel "Is beursgenoteerd vastgoed klaar voor de CSRD?" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele waardeketen

De Europese Unie gaat steeds meer bedrijven verplichten te rapporteren over duurzaamheid. De nieuwe Europese regels over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de informatie en de transparantie over milieu- en sociale impact...

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.