Skip to content

Comité Europees Parlement wil minder snelle afbouw F-gassen

Het Europarlement-comité voor Industrie, Onderzoek en Energie ITRE heeft ingestemd met een tragere F-gassen phase-down dan in het voorstel van de Europese Commissie staat. Volgens het comité gaat het voorstel van de Commissie uit van een te strak tijdschema dat het behalen van Europese klimaat- en energiedoelstellingen in gevaar brengt.

Het lagere tempo van terugfasering waar ITRE voor heeft gestemd, staat in een herzieningsvoorstel van ITRE’s rapporteur Sara Skyttedal. In dat document staat onder andere dat het strengere Commissie-voorstel (zie kader) feitelijk inhoudt dat HFK’s vanaf 2027 niet meer mogen worden toegepast in nieuwe apparatuur. Volgens Skyttedal zou dat een belemmering zijn voor zowel het behalen van de Europese klimaatdoelen voor 2030, als de doelstelling om de uitrol van warmtepompen te versnellen.

Commissievoorstel

Een belangrijk discussiepunt met betrekking tot het Commissievoorstel voor een aangescherpte F-gassenverordening betreft het toekomstig verbod op de toepassing van hoog-GWP-koudemiddelen in splitwarmtepompen en -airco’s. Volgens het voorstel van de Commissie zouden splitsystemen met een vermogen kleiner dan 12 kW vanaf 2027 alleen nog mogen worden gevuld met koudemiddel met een GWP tot 150. Feitelijk zou dit een ban op HFK’s inhouden; geschikte HFK-koudemiddelen met zo’n lage GWP-waarde zijn er niet. Systemen met een vermogen groter dan 12 kW zouden volgens de Commissie vanaf 2027 alleen nog mogen worden gevuld met koudemiddel met een GWP tot 750 (met een uitzondering voor situaties waarin afwijkende veiligheidsvoorschriften gelden). In het tegenvoorstel van ITRE wordt de 12 kW-grens losgelaten: alle splitsystemen zouden vanaf 2030 alleen nog mogen worden gevuld met koudemiddel met een GWP tot 750. Dat zou – mits GWP (100 jaar) wordt gehanteerd, en niet GWP (20 jaar) – betekenen dat R32 ook na 2030 nog kan worden toegepast.

In dit artikel kunt u meer over het voorstel van de Commissie lezen.

Pauze in terugfaseerschema

Het ‘tegenvoorstel’ dat nu is aangenomen door ITRE gaat uit van een tragere uitfasering. Daarbij wordt de toepassing van HFK’s in splitsystemen afgebouwd tot 2030 en wordt vervolgens vanaf dat jaar een pauze van drie jaar ingelast in het terugfaseerschema. Dat het comité hier nu mee heeft ingestemd, betekent zeker niet dat het strengere Commissie-voorstel niet meer op tafel ligt in Brussel. Het wordt echter wel gezien als een toonzetting voor de discussies en onderhandelingen die de komende maanden in het Europees Parlement en met EU-lidstaten wordt gevoerd.

Reactie van koepel van HVAC-fabrikanten

Het European Partnership for Energy and the Environment (EPEE), een Europese belangenvereniging voor HVAC-fabrikanten, juicht de instemming van ITRE toe. “Deze stemuitslag zorgt voor een evenwichtiger en realistischer HFK-phase-downtraject”, reageert Russell Patten, de nieuwe EPEE-directeur. “Er is echter nog werk te verzetten, als we willen dat het volledige potentieel van warmtepompen zal worden benut, zeker in de komende tien jaar; die zijn cruciaal.”

Bron: Cooling Post

Deel "Comité Europees Parlement wil minder snelle afbouw F-gassen" op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Word op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes

Misschien vind je dit ook interessant

Er zijn geen blogs gevonden

Onze partners

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang tevens een gratis magazine!

Tip onze redactie

OG Wijzer werkt graag met u samen. Heeft u nieuws of persberichten? Tip dan onze redactie.

Wilt u een persbericht naar onze redactie sturen? Vul onderstaand formulier in. De redactie neemt contact op als zij aandacht aan het onderwerp wil besteden.