Amsterdam bouwt meer sociale huurwoningen

In de eerste helft van 2020 is de bouw van 1.570 betaalbare sociale huurwoningen gestart. Dat zijn er bijna net zoveel als in heel 2019. En dat was al een topjaar, net als 2018. Maar er zijn maar 78 middenhuurwoningen gebouwd, veel minder dan de bedoeling was. Dit blijkt uit een tussentijdse rapportage over de stand van zaken van het Woningbouwplan 2018-2025.

Sociale huurwoningen

Met die 1.570 sociale huurwoningen (huurprijs tot € 737,-) ligt Amsterdam op koers om de ambitie van 2.500 sociale corporatiewoningen per jaar te halen. Ook zien we dat de afbraak van het aantal sociale corporatiewoningen in de stad na 25 jaar een halt is toegeroepen en de voorraad weer licht kan stijgen. Maar met de bouw van middeldure huurwoningen (huurprijs € 721,- tot € 950,-) schiet het minder op.

 

Middenhuurwoningen

De bouw van middeldure huurwoningen heeft behoorlijke vertraging opgelopen door het coronavirus, bezwaarprocedures, leveringsproblemen in de bouw en uitval door ziekte. Inmiddels is de bouw van 78 woningen begonnen. We hebben een intentieovereenkomst gesloten met bouwende marktpartijen als IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM voor de bouw van 10.000 woningen in het middeldure huursegment. Deze intentieovereenkomst moet de bouw van dit soort woningen een verdere impuls geven.

We hebben samen met marktpartijen en corporaties een Doorbraakteam Woningbouw opgericht. Dit kleine team van experts levert maatwerk en komt met concrete oplossingen om woningbouwprojecten vlot te trekken als ze dreigen vast te lopen.

Momenteel staan er 3.820 middeldure huurwoningen in de planvoorraad voor 2021. Een belangrijk deel wordt gerealiseerd in Amstel III, Arenagebied en Bijlmer Centrum in Zuidoost. In 7 projecten staan zo’n 1.300 middeldure huurwoningen gepland. We verwachten dat een groot deel in 2021 daadwerkelijk in aanbouw wordt genomen.

7.500 nieuwe woningen per jaar

De lat van het stadsbestuur ligt hoog. In het Woningbouwplan 2018–2025 staat dat de stad gemiddeld 7.500 woningen per jaar wil bouwen, meer dan ooit is gedaan. Een van de voorwaarden om dat aantal te halen, was dat de economie er die hele periode gunstig voor zou staan.

Woningbouwplan

De coronacrisis gooide roet in het eten. Het is de vraag of de genoemde aantallen de komende jaren gehaald kunnen worden. Maar Amsterdam doet er alles aan om de effecten van de crisis te verzachten, er sterker uit te komen en het Woningbouwplan 2018-2025 uit te voeren.