De werkplek voorbereiden op het Coronavirus

anderhalve meter kantoor

Gebouweigenaren en werkgevers moeten een rol spelen als we de verspreiding van het Coronavirus willen stoppen. Er komt een tijd dat we wel gewoon weer naar ons werk gaan. Met elkaar op een kantoortuin werken. En waarschijnlijk besluiten we weer naar onze werkplek te gaan voordat het Coronavirus helemaal is verdreven. Of zal het virus nooit helemaal weg gaan? Daarom hebben we een artikel geschreven over hoe we ons hier op kunnen voorbereiden. werkplek

Dit artikel geeft advies over:

 1. Eenvoudige manieren om de verspreiding van het Coronavirus op een werkplek te voorkomen;
 2. Hoe u Corona risico’s beheert bij het organiseren van vergaderingen en evenementen;
 3. Werkplek gereed maken voor het geval het Coronavirus bij collega’s is vastgesteld;
 4. Ventilatiesysteem uit voorzorg aanpassen.

Eenvoudige manieren om de verspreiding van Coronavirus op uw werkplek te voorkomen

De onderstaande goedkope maatregelen helpen de verspreiding van infecties op uw werkplek te voorkomen. Bescherm uw klanten, aannemers, leveranciers en werknemers.

 • Oppervlakken (bijv. bureaus en tafels) en objecten (bijv. telefoons, toetsenborden) moeten vaker worden schoongemaakt met ontsmettingsmiddel. Dit omdat oppervlakken die zijn aangeraakt door werknemers en klanten een van de belangrijkste verspreiders zijn;
 • Stimuleer regelmatig en grondig handen wassen door werknemers, aannemers en klanten en faciliteer dit ook;
 • Plaats ontsmettende handzeep dispensers op prominente plaatsen rond de werkplek. Zorg ervoor dat deze dispensers regelmatig worden bijgevuld;
 • Hang posters op waarin handen wassen wordt gepromoot;
 • Combineer dit met andere communicatiemaatregelen zoals begeleiding bieden vanuit Arbo-functionarissen, informatie tijdens vergaderingen en informatie over de intranet;
 • Zorg ervoor dat personeel, aannemers en klanten toegang hebben tot plaatsen waar ze handen kunnen wassen met water en zeep;
 • Faciliteer thuiswerken indien mogelijk;
 • Zorg ervoor dat werkplekken van werknemers minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn;
 • Overweeg andere werktijden zodat werknemers niet hoeven te reizen met OV tijdens de spits;
 • En het belangrijkste. Zorg voor een cultuur waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van collega’s en klanten.

 

Hoe u Corona risico’s beheert bij het organiseren van vergaderingen en evenementen

 • Ontwikkel een plan om infectie tijdens uw bijeenkomst of evenement te voorkomen;
 • Overweeg of een persoonlijke ontmoeting of evenement nodig is. Zou het kunnen worden vervangen door een teleconferentie of online evenement?
 • Kan de bijeenkomst of het evenement worden verkleind zodat er minder mensen aanwezig zijn?
 • Organiseer voldoende voorraden en materialen, inclusief tissues en hand desinfecterend middel;
 • Zorg dat er maskers beschikbaar zijn voor iedereen die hier gebruik van wil maken;
 • Controleer actief waar het virus circuleert. Informeer deelnemers vooraf dat ze, als ze symptomen hebben, niet welkom zijn;
 • Zorg ervoor dat alle organisatoren, deelnemers, cateraars en bezoekers van het evenement contactgegevens achterlaten voor het geval men na het evenement gewaarschuwd moet worden voor een mogelijke besmetting. Bewaar deze gegevens minimaal een maand;
 • Geef informatie of een briefing, bij voorkeur zowel mondeling als schriftelijk, over de maatregelen die organisatoren nemen om dit evenement veilig te maken voor deelnemers;
 • Oefen bijvoorbeeld als ijsbreker met manieren om gedag te zeggen zonder aan te raken;
 • Moedig regelmatig handen wassen of het gebruik van een desinfecteermiddel aan;
 • Als er ruimte is, plaats de stoelen dan zo dat de deelnemers minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn;
 • Open zoveel mogelijk ramen en deuren om ervoor te zorgen dat de locatie goed geventileerd is;
 • Zorg voor een back-up ruimte voor bezoekers die toch geïnfecteerd lijken.

 

Maak procedures gereed voor het geval het Coronavirus bij een van de medewerkers is vastgesteld

 • Stel een contactplan op van wat u moet doen als iemand ziek wordt. Op welke plekken heeft deze medewerker gewerkt en met wie is de medewerker in contact geweest? Er moet makkelijk achterhaald kunnen worden welke risico’s collega’s en klanten hebben gelopen;
 • Stem procedures af met richtlijnen vanuit RIVM;
 • Ontwikkel een noodplan en bedrijfscontinuïteitsplan bij een uitbraak op de werkvloer. Het plan moet aangeven hoe u uw bedrijf kunt laten draaien, zelfs als er een aanzienlijk aantal werknemers, aannemers en leveranciers niet optimaal kunnen functioneren;
 • Communiceer met uw werknemers en andere stakeholders over het plan en zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van mogelijke verantwoordelijkheden.

 

Ventilatiesysteem uit voorzorg aanpassen

Om mogelijke verspreiding van het Coronavirus via lucht te voorkomen, kunnen verschillende voorzorgsmaatregelen genomen worden. Het betreft maatregelen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen en sanitaire installaties.

Er zijn twee belangrijke besmettingsroutes bij het Coronavirus. Dat zijn via de lucht door bijvoorbeeld hoesten en via besmette oppervlakten. Mogelijk is er ook een derde route, die loopt via microscopisch kleine druppels die langer en verder door de lucht kunnen zweven. Hoe besmettelijk die druppeltjes vervolgens zijn, daarover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Het belangrijkste advies ter voorkoming van ‘luchtverspreiding’ is aanpassing van balansventilatiesystemen, waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van recirculatie van binnenlucht. “Het wordt aanbevolen om recirculatie te vermijden, omdat er geen of standaardluchtfilters, in de meeste gevallen geen HEPA-filters, in deze systemen zitten die een laag afvang-rendement hebben in het bereik van de grootte van virusdeeltjes. Daarom moeten recirculatiesecties worden gesloten vanuit het gebouwbeheersysteem of handmatig.”

werkplek voorbereiden op toekomst met Coronavirus

Warmtewielen zijn ook ‘verdacht’: tijdens de warmtewisseling in het warmtewiel is vaak sprake van lekkage en daarom komt er vervuilde binnenlucht bij de frisse buitenlucht. REHVA: “Hoe hoger het ventilatiedebiet, hoe lager de lekkage. En hoe hoger de rotatiesnelheid van het warmtewiel, hoe hoger de lekkage. Het wordt daarom aanbevolen om de warmtewisselaars van het warmtewiel, indien aanwezig, tijdelijk uit te schakelen.”

Ten slotte kan goede ventilatie van gebouwen het aantal virusdeeltjes verminderen. Continue ventilatie verdient de voorkeur. “Het 24/7 ventileren in de nominale of hoogste stand wordt aanbevolen om de zwevende deeltjes in de lucht te verwijderen alsook om losgelaten deeltjes van oppervlakken te verwijderen. Coronavirus werkplek

 

Lees hier hoe corona blijkbaar geen invloed had op facilitaire kosten.

Lees hier meer over corona op de overheidssite