Coronavirus & ventilatie: Wat zeggen ‘kenners’ ?

NEN COVID-19

Er zijn zoveel vragen rondom de verspreiding van het coronavirus. De ventilatie in gebouwen is een belangrijke verdachte bij de verspreiding van het virus. Lees hier waarom je het kantoor extra moet ventileren. Wat zeggen de specialisten over de verspreiding van het coronavirus door gebouwinstallaties. We hebben een overzicht gemaakt van verschillende theorieën.
Lees hier wat de overheid zegt over ventilatie in gebouwen. Beheerders van gebouwen moeten op de hoogte zijn van deze regels! coronavirus ventilatie

Volgens Techniek Nederland voldoet 20% van de gebouwen niet aan deze regels. Lees hier het artikel

Bij luchtverversing is afvoer van ‘oude’ lucht en rechtstreekse toevoer van verse buitenlucht nodig. Volgens het Bouwbesluit is een goed functionerend ventilatiesysteem geen onderdeel van een verwarmings- of koelsysteem. Het voert verse lucht naar binnen of voert verontreinigde binnen lucht af. Of een combinatie daarvan. In het Bouwbesluit staan de eisen voor luchtverversing. Hierbij spelen ook mee:

 • gebruiksfunctie van de ruimte;
 • gebruiksoppervlakte;
 • aantal aanwezige personen;
 • verblijfsduur van aanwezige personen.

Ondernemers en beheerders kunnen de handleiding met de meest gebruikte ventilatiesystemen raadplegen.

Experts trekken eisen RIVM in twijfel

Volgens experts is dit bouwbesluit niet toegespitst op het voorkomen van verspreiding van infectieziekten. Ook over de ventilatiesystemen in 1100 overheidsgebouwen is onduidelijkheid.

De ventilatienormen voor schoollokalen zijn opgesteld zodat kinderen niet duf worden en goed kunnen leren. Of die richtlijnen ook werken om het virus uit de lucht te halen, is nog maar de vraag.

Aldus Philomena Bluyssen, professor binnenklimaat aan de TU Delft

Welke norm is de norm?

De oproep om aan het Bouwbesluit te voldoen leidt bovendien tot onduidelijkheid: de ventilatienormen in dat besluit zijn voor oude lokalen heel anders dan die voor nieuwe lokalen. Voor nieuwbouw is de norm om 8,5 liter lucht per seconde per persoon te verversen, maar voor lokalen van vóór 2012 geldt een norm van 3,44 liter. Zo kan het voorkomen dat in één school lokalen in de nieuwbouwvleugel voldoen aan 8,5 liter, maar het oude gedeelte aan 3,44.

Beide normen zouden dus ‘coronaproof’ zijn volgens het RIVM-advies. Maar volgens experts kan dat niet. “Die oude norm is sowieso niet voldoende”, zegt Bluyssen. Zie hier het artikel op NOS

Zorg er daarom voor dat het gebouw minimaal voldoet aan de eisen die er gesteld zijn tot dat er meer bekend is over de verspreiding van het virus.

Het volgende wordt aangeraden:

 • Een deskundig installatiebedrijf of een adviseur beoordeelt of de ventilatie goed is.
 • Er is een zogenaamde spuivoorziening aanwezig. Zo nodig kan deze snel sterk verontreinigde binnenlucht afvoeren.
 • Er is voldoende onderhoud aan het ventilatiesysteem, bijvoorbeeld aan de filters.
 • Het personeel krijgt een instructie voor het juiste gebruik van het ventilatiesysteem. Hiervoor maakt de ondernemer of beheerder protocollen.
 • Zijn er tussenwanden of –schotten in een verblijfsruimte geplaatst? Vaak verstoort dit de oorspronkelijke goede functie van het ventilatiesysteem. Corrigerende maatregelen zijn dan nodig.
 • Voldoet het ventilatiesysteem niet, dan is aanpassing nodig. Of de bezettingsgraad (minder mensen in een ruimte) moet omlaag.

Vanwege het coronavirus geldt verder het volgende:

 • Vermijd een luchtstroom van persoon naar persoon. Bijvoorbeeld van een tafelventilator of een staande ventilator.
 • Gebruik van een recirculatie in een ruimte wordt afgeraden (recirculatie is ook luchtverplaatsing en géén luchtverversing).

 

 

Bouwinvest Research: coronavirus meeste impact op Nederlandse retail, hotels en co-working kantoren

Jaarbeurs Utrecht verbouwen

Nederland en de meeste andere Europese landen zullen naar verwachting dit jaar in een recessie terechtkomen door de impact van het coronavirus. In het Nederlandse vastgoed hebben sectoren die het meest afhankelijk zijn van consumentenbestedingen het meest last. Hieronder retail – de dagelijkse basisbehoeften uitgezonderd – hotels en restaurants. Ook sectoren waar kortlopende huurovereenkomsten veel voorkomen, zoals co-working kantoren, merken de impact, zo concludeert het meest recente onderzoek van de institutionele vastgoedbelegger Bouwinvest.

Marleen Bosma, hoofd Research & Strategic Advisory van Bouwinvest: “De economische gevolgen van de pandemie zullen alle delen van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt raken. In het bijzonder de sectoren waar consumenten en bedrijven er snel voor kunnen kiezen om te bezuinigen, zoals niet-dagelijkse detailhandel, hotels en restaurants en de relatief kleine co-working kantoorniche. Sectoren als wonen en zorgvastgoed zouden veerkrachtiger moeten zijn vanwege de onderliggende sterke vraag die er al jaren is en het gebrek aan overeenstemming met het aanbod. Maar ook hier liggen risico’s op de loer. Kantoren zijn beschermd door langere huurcontracten en de afbouw van overtollige kantoorruimte in de afgelopen jaren. Logistiek vastgoed ligt voorlopig tussen deze twee uitersten in, waarbij een eventuele verstoring van toeleveringsketens op korte termijn wordt gecompenseerd door de sterke aanhoudende groei van e-commerce.”

Onderstaand een toelichting van de belangrijkste ontwikkelingen per sector, uit het onderzoek van Bouwinvest naar de effecten van het coronavirus op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.

 

Lees verder op Bouwinvest.nl

De werkplek voorbereiden op het Coronavirus

anderhalve meter kantoor

Gebouweigenaren en werkgevers moeten een rol spelen als we de verspreiding van het Coronavirus willen stoppen. Er komt een tijd dat we wel gewoon weer naar ons werk gaan. Met elkaar op een kantoortuin werken. En waarschijnlijk besluiten we weer naar onze werkplek te gaan voordat het Coronavirus helemaal is verdreven. Of zal het virus nooit helemaal weg gaan? Daarom hebben we een artikel geschreven over hoe we ons hier op kunnen voorbereiden. werkplek

Dit artikel geeft advies over:

 1. Eenvoudige manieren om de verspreiding van het Coronavirus op een werkplek te voorkomen;
 2. Hoe u Corona risico’s beheert bij het organiseren van vergaderingen en evenementen;
 3. Werkplek gereed maken voor het geval het Coronavirus bij collega’s is vastgesteld;
 4. Ventilatiesysteem uit voorzorg aanpassen.

Eenvoudige manieren om de verspreiding van Coronavirus op uw werkplek te voorkomen

De onderstaande goedkope maatregelen helpen de verspreiding van infecties op uw werkplek te voorkomen. Bescherm uw klanten, aannemers, leveranciers en werknemers.

 • Oppervlakken (bijv. bureaus en tafels) en objecten (bijv. telefoons, toetsenborden) moeten vaker worden schoongemaakt met ontsmettingsmiddel. Dit omdat oppervlakken die zijn aangeraakt door werknemers en klanten een van de belangrijkste verspreiders zijn;
 • Stimuleer regelmatig en grondig handen wassen door werknemers, aannemers en klanten en faciliteer dit ook;
 • Plaats ontsmettende handzeep dispensers op prominente plaatsen rond de werkplek. Zorg ervoor dat deze dispensers regelmatig worden bijgevuld;
 • Hang posters op waarin handen wassen wordt gepromoot;
 • Combineer dit met andere communicatiemaatregelen zoals begeleiding bieden vanuit Arbo-functionarissen, informatie tijdens vergaderingen en informatie over de intranet;
 • Zorg ervoor dat personeel, aannemers en klanten toegang hebben tot plaatsen waar ze handen kunnen wassen met water en zeep;
 • Faciliteer thuiswerken indien mogelijk;
 • Zorg ervoor dat werkplekken van werknemers minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn;
 • Overweeg andere werktijden zodat werknemers niet hoeven te reizen met OV tijdens de spits;
 • En het belangrijkste. Zorg voor een cultuur waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van collega’s en klanten.

 

Hoe u Corona risico’s beheert bij het organiseren van vergaderingen en evenementen

 • Ontwikkel een plan om infectie tijdens uw bijeenkomst of evenement te voorkomen;
 • Overweeg of een persoonlijke ontmoeting of evenement nodig is. Zou het kunnen worden vervangen door een teleconferentie of online evenement?
 • Kan de bijeenkomst of het evenement worden verkleind zodat er minder mensen aanwezig zijn?
 • Organiseer voldoende voorraden en materialen, inclusief tissues en hand desinfecterend middel;
 • Zorg dat er maskers beschikbaar zijn voor iedereen die hier gebruik van wil maken;
 • Controleer actief waar het virus circuleert. Informeer deelnemers vooraf dat ze, als ze symptomen hebben, niet welkom zijn;
 • Zorg ervoor dat alle organisatoren, deelnemers, cateraars en bezoekers van het evenement contactgegevens achterlaten voor het geval men na het evenement gewaarschuwd moet worden voor een mogelijke besmetting. Bewaar deze gegevens minimaal een maand;
 • Geef informatie of een briefing, bij voorkeur zowel mondeling als schriftelijk, over de maatregelen die organisatoren nemen om dit evenement veilig te maken voor deelnemers;
 • Oefen bijvoorbeeld als ijsbreker met manieren om gedag te zeggen zonder aan te raken;
 • Moedig regelmatig handen wassen of het gebruik van een desinfecteermiddel aan;
 • Als er ruimte is, plaats de stoelen dan zo dat de deelnemers minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn;
 • Open zoveel mogelijk ramen en deuren om ervoor te zorgen dat de locatie goed geventileerd is;
 • Zorg voor een back-up ruimte voor bezoekers die toch geïnfecteerd lijken.

 

Maak procedures gereed voor het geval het Coronavirus bij een van de medewerkers is vastgesteld

 • Stel een contactplan op van wat u moet doen als iemand ziek wordt. Op welke plekken heeft deze medewerker gewerkt en met wie is de medewerker in contact geweest? Er moet makkelijk achterhaald kunnen worden welke risico’s collega’s en klanten hebben gelopen;
 • Stem procedures af met richtlijnen vanuit RIVM;
 • Ontwikkel een noodplan en bedrijfscontinuïteitsplan bij een uitbraak op de werkvloer. Het plan moet aangeven hoe u uw bedrijf kunt laten draaien, zelfs als er een aanzienlijk aantal werknemers, aannemers en leveranciers niet optimaal kunnen functioneren;
 • Communiceer met uw werknemers en andere stakeholders over het plan en zorg ervoor dat ze zich bewust zijn van mogelijke verantwoordelijkheden.

 

Ventilatiesysteem uit voorzorg aanpassen

Om mogelijke verspreiding van het Coronavirus via lucht te voorkomen, kunnen verschillende voorzorgsmaatregelen genomen worden. Het betreft maatregelen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen en sanitaire installaties.

Er zijn twee belangrijke besmettingsroutes bij het Coronavirus. Dat zijn via de lucht door bijvoorbeeld hoesten en via besmette oppervlakten. Mogelijk is er ook een derde route, die loopt via microscopisch kleine druppels die langer en verder door de lucht kunnen zweven. Hoe besmettelijk die druppeltjes vervolgens zijn, daarover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Het belangrijkste advies ter voorkoming van ‘luchtverspreiding’ is aanpassing van balansventilatiesystemen, waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van recirculatie van binnenlucht. “Het wordt aanbevolen om recirculatie te vermijden, omdat er geen of standaardluchtfilters, in de meeste gevallen geen HEPA-filters, in deze systemen zitten die een laag afvang-rendement hebben in het bereik van de grootte van virusdeeltjes. Daarom moeten recirculatiesecties worden gesloten vanuit het gebouwbeheersysteem of handmatig.”

werkplek voorbereiden op toekomst met Coronavirus

Warmtewielen zijn ook ‘verdacht’: tijdens de warmtewisseling in het warmtewiel is vaak sprake van lekkage en daarom komt er vervuilde binnenlucht bij de frisse buitenlucht. REHVA: “Hoe hoger het ventilatiedebiet, hoe lager de lekkage. En hoe hoger de rotatiesnelheid van het warmtewiel, hoe hoger de lekkage. Het wordt daarom aanbevolen om de warmtewisselaars van het warmtewiel, indien aanwezig, tijdelijk uit te schakelen.”

Ten slotte kan goede ventilatie van gebouwen het aantal virusdeeltjes verminderen. Continue ventilatie verdient de voorkeur. “Het 24/7 ventileren in de nominale of hoogste stand wordt aanbevolen om de zwevende deeltjes in de lucht te verwijderen alsook om losgelaten deeltjes van oppervlakken te verwijderen. Coronavirus werkplek

 

Lees hier hoe corona blijkbaar geen invloed had op facilitaire kosten.

Lees hier meer over corona op de overheidssite

 

Hoe laat je competente Corona vastgoedbeheer zien.

Corona vastgoedbeheer

Waar moet je als technisch vastgoed professional op letten bij het Coronavirus? Wat kun je betekenen voor je huurders en nog meer tips over het omgaan met het Coronavirus. Corona vastgoedbeheer

We raden een aantal zaken aan betreft het indammen van het Coronavirus in kantoren en bedrijfspanden. In dit artikel geven we een overzicht van wat je kunt doen als technisch vastgoed professional;

 

 • Neem contact op met je huurder om duidelijke afspraken te maken over de maatregelen. Wie doet wat en wie is wanneer  aanwezig in het bedrijfspand;
 • Sluit alle horeca. Koffiecorners zonder personeel mogen nog wel open blijven;
 • Laat alleen het essentiële onderhoud aan het pand doen. Schoonmaak blijft bijvoorbeeld heel belangrijk. Denk daarbij aan contactpunten en sanitair dat vaker schoongemaakt moet worden. Speciale zeep is hier niet voor nodig;
 • In overleg met huurder instructies verspreiden over handen wassen, begroeten etc.;
 • Maak met huurder werkafspraken over het Coronavirus en vraag of dit als mededeling onder de huurders verspreid kan worden;
 • Huurder kan niet direct aanspraak doen op korting servicekosten door sluiting pand en kan zich dus niet beroepen op overmacht. Advies is om wel in gesprek te gaan met huurder want deze tijden vragen wel om versoepeling van onderlinge afspraken;
 • Zorg voor zakdoeken, desinfecterende gels en/of doekjes en setjes (voor het schoonmaken van het toetsenbord) op alle werkplekken;
 • Verwijder magazines, kranten, etc. uit wachtkamers en andere ruimtes;
 • Ventileer werkplekken door bijvoorbeeld ramen open te zetten of anders door goed onderhouden ventilatiesystemen;
 • Zorg dat materialen om handen af te drogen eenmalig worden gebruikt: een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoek rol zijn hiervoor geschikt;
 • Gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift of vermijd liften geheel en stimuleer traplopen;
 • Als een bedrijfspand ‘besmet’ is en schoongemaakt moet worden, wacht dan voor de zekerheid 24 uur voordat de schoonmakers het besmette pand van de opdrachtgever betreden. Het virus is dan niet meer actief (is dood) en het pand kan op de reguliere manier schoongemaakt worden.

 

RSB facility services is gespecialiseerd in schoonmaak van bedrijfspanden en niet in Corona vastgoedbeheer

Lees hier meer over het coronavirus.