Bedrijfspand aan- of verkopen? Hoe zit dat dan met asbest?

asbest bedrijfspand

Asbesthoudende materialen kunnen na de aan- of verkoop van een gebouw tot onverwachte verrassingen leiden. Als koper ben je ineens eigenaar van het asbest en als verkoper loop je kans geconfronteerd te worden met een aansprakelijkheidskwestie. Wat nu? asbest bedrijfspand

Hoewel asbest een beladen onderwerp is, kan het natuurlijk normaal worden opgelost. Beschouw asbest als één van de te onderzoeken risicogebieden die bij een aan- of verkoop aan de orde komen. Verrassingen ten aanzien van asbest kunnen worden voorkomen aan de hand van de navolgende tips:

Bepaal het bouwjaar van het gebouw

Tot 1 juli 1993 mocht asbest worden toegepast. Dat betekent dat van alle gebouwen die na 1 juli 1993 zijn gebouwd mag worden verwacht dat ze asbestvrij zijn.

Laat een asbestinventarisatie verrichten

Asbest is in drie- tot vijfduizend verschillende producten toegepast. Daarmee is het constateren van de aanwezigheid van asbest werk voor specialisten. Zij zorgen voor een rapport waarin de locatie(s) van de asbesthoudende materialen, de gebondenheid van de asbestvezels, het risico voor de gebruikers en de risicoklasse-indeling zijn omschreven.

Let op: alleen gecertificeerde bedrijven mogen een asbestinventarisatie uitvoeren.

Bepaal (in het rapport van de asbestinventarisatie) de inspectiebeperkingen

In de praktijk is het vanwege de aanwezigheid van vaste plafonds, vloerafwerkingen, bouwkundige afwerkingen of verborgen holtes in de constructie van het gebouw vaak lastig om het gehele gebouw te inspecteren. Houd deze inspectiebeperkingen in de gaten!

Breng asbesttoepassingen die tot een (gebruiks- of gezondheids)risico kunnen leiden in kaart

Niet bij elk asbesthoudende materiaal ontstaat emissie van asbestvezelsrisico’s. Denk hierbij aan hechtgebonden toepassingen, zoals asbestcementen (golf-)beplating of vensterbanken. Alleen wanneer niet-hechtgebonden toepassingen -denk aan brandwerende beplating- sterk beschadigd is, zijn er risico’s voor de gezondheid. Dit kan leiden tot gebruikersbeperkingen, zoals het sluiten van een gebouw of woning. asbest bedrijfspand

Begroot de verwijderingskosten van het asbest

Neem de saneringskosten eventueel mee in de meerjarenonderhoudsbegroting.

Wat zegt de wet- en regelgeving over asbest in bedrijfspanden?

  • Indien een sloopmelding bij een gemeente wordt ingediend, zal altijd om een asbestinventarisatie worden gevraagd.
  • Er is geen saneringsplicht voor asbesthoudende materialen. De enige wetgeving die tot een saneringsplicht zou leiden, het asbestdakenverbod, is in 2019 in de Eerste Kamer gestrand.
  • Op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een werkgever verplicht om zijn medewerkers veilig te laten werken. De aanwezigheid van (beschadigd) asbest kan daarom gevolgen hebben op bijvoorbeeld verbouwingswerkzaamheden. In deze gevallen geldt dat de blootstelling (emissie van asbestvezels) gesaneerd moet worden.
  • In het kader van het huurrecht hebben gebruikers/huurders het recht om geïnformeerd te worden over de aanwezigheid van asbest.

 

Over Prins Milieu Consultancy

Prins is gecertificeerd voor het inventariseren van gebouwen op de aanwezigheid van asbest. De eigenaar, Marc Prins, heeft al twintig jaar ervaring in het opzoeken van asbest en de daaruit voortvloeiende dienstverlening. Meer informatie via www.pmc-milieu.nl.